Alert Section

Seddi Gwag Rhatach


Newidiadau i seddi consesiynol ar gludiant ysgol
Oherwydd gofynion y Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus (PSVAR) (gwefan allanol), yn anffodus ni allwn dderbyn ceisiadau newydd am seddi consesiynol ar gyfer ein gwasanaethau cludiant i'r ysgol (bysiau, coetsys neu dacsis). Bydd consesiynau wedi’u cyflwyno’n barod yn parhau lle bynnag fo hynny’n bosib.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen mwy o wybodaeth peidiwch ag oedi rhag cysylltu â chludiant ysgol ar school.transport@flintshire.gov.uk