Alert Section

1bws Tocyn Aml-weithredwr


Mae’r tocyn aml-weithredwr 1bws yn gadael i chi ddefnyddio gwasanaethau 27 o weithredwyr bysiau a bron i 200 o lwybrau bysiau ledled Gogledd Cymru. Felly fe allwch chi deithio o gwmpas yn hawdd heb orfod poeni pa fws i’w ddal. 

Lle allwch chi ddefnyddio tocyn 1bws?

Fe allwch chi ddefnyddio tocyn 1bws ar unrhyw wasanaeth bws yng ngogledd Cymru o fewn y siroedd canlynol, neu i ac o’r siroedd hyn:
Ynys Môn
Conwy
Sir Ddinbych 
Sir y Fflint
Gwynedd
Wrecsam

Allwch chi ddim defnyddio tocyn 1bws ar wasanaeth Townlynx 28 (Yr Wyddgrug i’r Fflint) na gwasanaethau twristiaeth (fel yr X10).
 
Gwasanaethau bws sy’n gweithredu yn Lloegr
Allwch chi ond defnyddio tocyn 1bws ar y gwasanaethau hynny sy’n cychwyn neu’n gorffen yng Nghymru ac sy’n mynd yn uniongyrchol i Gaer, Ellesmere Port neu’r Eglwys Wen (Swydd Amwythig).

Gwasanaethau Traws Cymru®

Mae’r tocyn 1bws yn ddilys ar y gwasanaethau Traws Cymru® canlynol:

T2 (Bangor - Aberystwyth)
T3 (Wrecsam - Y Bermo)T10 (Corwen - Bangor)
T12 rhwng Wrecsam a’r Waun 
T19 (Blaenau Ffestiniog - Llandudno)

Sut i brynu tocyn 1bws

I brynu tocyn 1 bws, talwch y gyrrwr ar eich bws cyntaf. Fe dderbynnir arian parod neu daliadau digyffwrdd ar bob bws, heblaw am wasanaeth Townlynx 6 (Yr Wyddgrug - Pant-y-mwyn), nad yw’n derbyn taliadau digyffwrdd.

Beth yw’r prisiau?

Prisiau tocynnau 1bws

Oedolyn £5.70
Plentyn (hyd at 16 oed) £3.70
Deiliad ‘Fy Ngherdyn Teithio’ £3.70
Consesiwn (deiliaid cerdyn teithio rhatach Lloegr neu’r Alban) £3.70
Teulu (hyd at 2 oedolyn a hyd at 3 o blant) £12

Sut i ddefnyddio tocyn 1bws

I ddefnyddio tocyn 1bws, dangoswch y cod QR ar y tocyn i’r darllenydd ar bob bws y byddwch chi’n ei ddefnyddio wedyn.

Am ba hyd y mae’r tocyn 1bws yn ddilys?

Mae’r tocyn 1bws yn ddilys am ddiwrnod cyfan, hyd at, ac yn cynnwys y bws olaf.