Alert Section

Poblogaidd

Tudalennau poblogaidd

Gwirio'ch Diwrnod Biniau

Diwrnodau Casglu newydd dros gyfnod y Nadolig. Calendr a chwilio am ddiwrnod casglu gwastraff.

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag Presennol

Etholiadau a Cofrestru Etholiadol

Yma byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am Etholiadau a Cofrestru Etholiadol.

Gwyliau Ysgol A Dyddiau Hyfforddi

Gwyliau Ysgol, Dyddiau Hyfforddiant a Gwyliau Banc.

Cael golwg ar a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio

Cael golwg ar gynlluniau, dogfennau, penderfyniadau a gwneud eich sylwadau ar-lein

Gwneud-taliad

Talu ar-lein

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Cais Ailgylchu Eitemau / Gwastraff

Manylion Cyswllt Canolfan Hamdden

Amseroedd agor, cyfeiriadau a rhifau ffôn.

Moderneiddio Ysgolion

Fel yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir y Fflint yn ymrwymedig i weithio gydag ysgolion a chymunedau i sicrhau bod cyfleoedd dysgu o safon ar gael i bawb.

Llyfrgelloedd

Darganfyddwch yr ystod lawn o wasanaethau a gynigir gan Lyfrgelloedd Sir y Fflint.