Lleoliadau Sydd ar Gael


Lleoliadau sydd ar gael yn 2021:

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Hyfforddai Sir y Fflint, mae’r cyfleoedd sydd gennym ar gael ar gyfer y flwyddyn hon fel a ganlyn:-

Hyfforddeion Sir y Fflint Lefel 2/3

  • Gweinyddu Busnes Lefel 2/3 (8 lleoliad ar gael)
  • TGCh Level 2/3 (4 lleoliad ar gael)
  • Gweithiwr Strydwedd Lefel 2 (2 leoliad ar gael)
  • Crefftwr (1 lleoliad - Mecanydd)
  • Cyllid (AAT 1 lleoliad ar gael)
  • Gwasanaethau Cwsmeriaid (1 lleoliad ar gael).

Cymhwysedd: Sylwer nad yw'r lleoliadau hyn ar gael i ymgeiswyr sy'n gymwys hyd at Lefel 4 ac uwch.

Hyfforddeion Sir y Fflint Lefel Uwch (Lefel 3)

  • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol (2 leoliad ar gael)

Hyfforddeion Graddedig

  • Archwilio – Cwrs Astudiaeth:  Archwiliad Mewnol Tystiedig (CIA) neu Sefydliad Siartiedig Cyliid a Chyfrifeg Cyhoeddus (CIPFA)
  • Iechyd yr Amgylchedd – Cwrs Astudiaeth:  2 flynedd o brofiad ôl-raddedig ac arholiadau
  • Peirianneg – Cwrs Astudiaeth:  Fel y bo'n briodol 

Cymhwysedd:  Rhaid i ymgeiswyr Hyfforddai Graddedig feddu ar radd berthnasol a byddant yn ymgymryd â chymwysterau proffesiynol yn y maes perthnasol fel rhan o'u rhaglen.

I gael rhagor o fanylion am y lleoliadau hyn, gan gynnwys y gwahanol gyfleoedd Gweinyddu Busnes sydd ar gael, gweler yr adran ‘Amlinelliadau o Leoliadau’ sydd ar ddiwedd y wefan hon.