Alert Section

Profi Olrhain Diogelu


Yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, fe fydd y Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Rhanbarthol yn dod i ben ar 1 Ebrill 2023 ac fe fydd olrhain cysylltiadau cyffredinol yn dod i ben. 

Mae manylion am brofi am COVID ar gael yn Profi am y Coronafeirws | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 

Os ydych yn sâl ac yn teimlo bod angen cymorth a chyngor ar unwaith cysylltwch â GIG Cymru 111          

Gweler isod dolenni i'r Datganiad Ysgrifenedig ar gyfer COVID-19 a Chynlluniau Profi Anadlol: Y Gwanwyn a'r Haf

Datganiad Ysgrifenedig: Cynlluniau ar gyfer Profion COVID-19 a Phrofion Anadlol: Gwanwyn a Haf 2023 (29 Mawrth 2023) | LLYW.CYMRU