Alert Section

Mannau casglu ac amserau agor ar gyfer pecynnau hunan-brofion llif unffordd


Gellir archebu pecynnau profi llif unffordd ar-lein drwy https://llyw.cymru/prawf-covid-19-cyflym-heb-symptomau

Fel arall gallwch gasglu pecynnau o’ch fferyllfa leol.  Gallwch ddod o hyd i’ch fferyllfa agosaf yma Gallwch ddod o hyd i’ch fferyllfa agosaf yma https://maps.test-and-trace.nhs.uk/

Os na allwch gael pecyn profi ar-lein neu yn eich fferyllfa lleol, bydd cyflenwadau cyfyngedig ar gael yn y mannau casglu lleol a restrir isod.   

Mannau casglu ac amserau agor ar gyfer pecynnau hunan-brofion llif unffordd  

Cofiwch bod y cyflenwad yn gyfyngedig yn y lleoliadau hyn, ac efallai bydd cyfyngiad ar y nifer o becynnau y gallwch eu casglu.

 • Swyddfeydd Sir y Fflint Yn Cysylltu - dydd Llun i ddydd Gwener - 9am i 4.30pm
  • Bwcle (CH7 2EF)
  • Cai Connah (CH5 4HA)
  • Y Fflint (CH6 5BD)
  • Treffynnon (CH8 7TD)
  • Yr Wyddgrug (CH7 1AP)

 • Llyfrgell Brychdyn (CH4 0QQ): Llun a Mercher 9am–1pm a 2pm–5pm / Iau 2pm–6pm / Gwener 2pm–5pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell Bwcle (CH7 2EF): Llun, Mercher a Gwener 9am–5pm / Mawrth ac Iau 9am–6pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell Cei Connah (CH5 4HA): Llun a Mawrth 9am–6pm / Mercher, Iau a Gwener 9am–5pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell y Fflint (CH6 5AP): Llun, Mercher a Gwener 9am–5pm / Mawrth ac Iau 9am–6pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell Treffynnon (CH8 7UZ): Llun, Mercher, Iau a Gwener 9am–5pm / Mawrth 9am–6pm / Sadwrn 9am–1pm.

 • Llyfrgell yr Wyddgrug (CH7 1AP): Llun ac Iau, 9am–6pm / Mawrth, Mercher a Gwener 9am–5pm / Sadwrn 9am–1pm. 

 • Gwasanaeth y Llyfrgell Deithiol – dilynwch y ddolen yma am ddyddiadau ac amseroedd ymweliadau https://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Covid-19/LFD-Collection-Points/Aura-Mobile-Library-Schedule-by-Area.pdf

 • Pafiliwn Jade Jones, y Fflint (CH6 5ER): Sul 1pm–4pm.

 • Shotton (CH5 1BX) Eglwys Rivertown, Ffordd Caer y Gorllewin - Llun / Mercher / Gwener – 9am – 12.30pm

Bydd unrhyw un dros 11 oed sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn (Sir y Fflint / ardal neu ardaloedd penodol) ac sydd heb symptomau COVID-19 yn gallu cael profion Dyfais Llif Unffordd (LFD) yn rhad ac am ddim

Os oes gennych symptomau COVID-19 dylech hunan-ynysu ar unwaith ac archebu prawf PCR ar-lein yn www.gov.uk/get-coronavirus-test neu drwy ffonio 119.

Bydd angen ichi ddilyn y canllawiau Hunan-ynysu sydd ar gael yma: https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu