Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Rhybudd am waith i gael ei wneud ar system ffôn y Cyngor

Published: 29/11/2022

Contact centressmall.jpgMae system ffôn Cyngor Sir y Fflint yn cael ei huwchraddio rhwng 2 a 4 Rhagfyr.  

Bydd hyn yn golygu na fydd y gwasanaeth ffôn ar gael rhwng 7 a 9pm.  Pe bai argyfwng ar yr adeg hon, gall trigolion gysylltu â:

• Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion neu Blant ar 0345 053 3116

• Gwasanaethau Tai, Eiddo neu Wasanaethau Stryd ar 01267 224911

Bydd y gwasanaeth arferol yn dychwelyd yn hwyr nos Wener.