Alert Section

Ymholiadau Cyffredinol


Mae ein gwefan yn llawn gwybodaeth ac rydym yn eich annog i bori drwyddi i gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Byddwn yn mynd ati’n rheolaidd i ddiweddaru’r wybodaeth ar ein tudalennau felly mae’n bosibl y cewch hyd i’r ateb ar unwaith a, hefyd,  ar lawer o’n tudalennau, gallwch anfon ymholiad yn uniongyrchol at y gwasanaeth.  

Ffonio

Os ydych yn gwybod rhif estyniad y swyddog rydych am ei ffonio, rhowch 70 o’i flaen, er enghraifft (01352) 701111.  Os nad ydych yn gwybod y rhif, ffoniwch ein prif switsfwrdd ar: 

01352 752121 (8.30 - 17.00)

Rhifau ffôn defnyddiol
AdranRhif Ffôn
Ailgylchu 01352 701234
Amserlenni bysiau (Traveline Cymru) 0800 4640000
Bathodyn Glas 01352 701304
Beth Yw Rheoli Adeiladu 01352 703637
Biniau (gwastraff domestig) 01352 701234
Budd-Dal Tai 01352 704848
Bysiau (ymholiadau cyffredinol) 01352 701234
Casgliad Gwastraff Gardd 01352 701234
Cludiant Ysgol 01352 701234
Cronfa Bensiynau Clwyd  01352 702876
Cŵn Yn Baeddu / Biniau Cŵn-budr 01352 701234
Cynllun garddio a gynorthwyir 01352 701300
Cynllunio 01352 703331
Derbyn Disgyblion I Ysgolion - Uwchradd 01352 704068
Derbyn Disgyblion I Ysgolion - Gynradd 01352 704073
Etholiadau A Cofrestru Etholiadol 01352 702412
Goleuadau Stryd 01352 701234
Graeanu 01352 701234
Gwasanaeth Cofrestru 01352 703333
Gwasanaethau Stryd 01352 701234
Gwasanaethu Cymdeithasol Oedolion 03000 858858
Gwasanaethu Cymdeithasol Plant 01352 701000
Gwisg Ysgol - cymhorthdal 01352 704848
Iechyd Yr Amgylchedd 01352 703440
Maes Parcio 01352 701234
Mynwentydd 01352 703360
Niwsans Sŵn 01352 703440
Prydau Ysgol (am ddim) 01352 704848
Rheoli Plâu 01352 701234
Tai - Opsiynau (gwneud cais am, trosglwyddo, yn ddigartref) 01352 703777
Tai - Rhentu 01352 703838
Tai - Rheoli Ystadau 01352 701750
Tipio-Anghyfreithlon (Dympio Sbwriel) 01352 701234
Tocyn Bws (Trafnidiaeth Cymru) 0300 303 4240
Treth Cyngor 01352 704848
Trwsiadau Tai 01352 701660
Trwyddedau A Hawlenni 01352 703030
Tyllau, Phalmentydd A Ffyrdd Diffygiol 01352 701234
Rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod ein rhifau ffôn cyswllt yn cydymffurfio’n llwyr â Safonau’r Gymraeg ac rydym yn anelu i wneud hyn erbyn 01.09.2022