Alert Section

talacre-beach

Croeso i Sir y Fflint

Mewn lle unigryw, Sir y Fflint yw'r porth i Gymru - ond peidiwch â rhuthro drwyddo; stopiwch am ychydig, a gadewch i ni eich helpu i archwilio’r Sir wirioneddol hyfryd hon.

Boed yn wyliau Glan-Y-Môr, gwyliau penwythnos, ychydig o siopa neu’n ddiwrnod allan gyda'r teulu, yna dechreuwch archwilio Sir y Fflint yma.

Rheoli Cyrchfan Sir y Fflint

Mae elfen allweddol o'r dull ar gyfer adfywio a thwristiaeth yn Sir y Fflint yn canolbwyntio ar greu lleoedd o ansawdd uchel.

Farchnad Yr Wyddgrug

Mae marchnad stryd wedi bod yn yr Wyddgrug ers y canol oesoedd a hon yw'r farchnad fwyaf a'r orau yng ngogledd Cymru a'r Gororau hyd heddiw.

Flintshire News and Promotions

Llwybrau Trefi a Threftadaeth

Camwch yn ô´l mewn amser a darganfod gorffennol Sir y Fflint, o gestyll i adfer diwydiannol, bryngaerau a henebion.

Taith Hamdden Sir y Fflint

Archwiliwch Sir y Fflint drwy ddilyn y ddraig.

"Off Flint" – Dathlu ein tref, ein castell a'n harfordir

Mae "Off Flint" – Dathlu ein tref, ein castell a’n harfordir yn brosiect newydd cyffrous a fydd yn rhoi’r cyfle i bobl leol gofnodi, gwarchod a dathlu treftadaeth gyfoethog tref, castell ac arfordir y Fflint.

Lleoliad

Mae gan y sir ffiniol Gymreig hon for a mynydd llawn gorffennol diddorol iawn. Mae cysylltiadau ffordd a thren yn gwneud yr ardal yn un hygyrch a gwerthfawr. Darganfyddwch fwy am Sir y Fflint a'r ardal gyfagos.

Map of Flintshire

Digwyddiadau

Digwyddiadau Sir y Fflint

Railway and Steam Open Day

Amser
26/05/2024
Arddangos 1 I 1 O 1