Alert Section

 • Taith Hamdden - ymgyrch i archwilio

  83 milltir o gefn gwlad, arfordir, trefi marchnad ac atyniadau hanesyddol wedi'u rhannu yn naw adran hylaw.

  Darllen mwy
 • Fideo Hyrwyddol o'r Awyr

  Cyrchoedd panoramig anhygoel y rhan hyfryd hon o'r byd ynghyd â Chestyll, traethau a bryniau tonnog.

  Darllen mwy
 • Llwybr Arfordir Cymru

  Archwiliwch arfordir hardd Sir y Fflint ar 25 milltir o Lwybr Arfordir Cymru wrth iddo wneud ei ffordd o Gaer i Ronant.

  Darllen mwy
 • Rhaglen Digwyddiadau Cefn Gwlad

  Ymunwch â ni ar ein teithiau cerdded tywysedig, ein sgyrsiau a'n digwyddiadau i ddysgu am ogoniant Sir y Fflint sydd ar garreg eich drws.

  Darllen mwy
left arrow right arrow

  Croeso i Sir y Fflint

  Mewn lle unigryw, Sir y Fflint yw'r porth i Gymru - ond peidiwch â rhuthro drwyddo; stopiwch am ychydig, a gadewch i ni eich helpu i archwilio’r Sir wirioneddol hyfryd hon.

  Boed yn wyliau Glan-Y-Môr, gwyliau penwythnos, ychydig o siopa neu’n ddiwrnod allan gyda'r teulu, yna dechreuwch archwilio Sir y Fflint yma.

  Flintshire Events

  Felt in Nature

  Amser
  9/27/2023

  Fuzzy Felt Making

  Amser
  9/30/2023

  The Return of Goosebumps

  Amser
  10/30/2023

  Charcoal Burn

  Amser
  11/2/2023

  Victorian Christmas

  Amser
  12/1/2023
  Arddangos 1 I 6 O 6