Alert Section

Y Celfyddydau, Diwylliant A Digwyddiadau

Croeso i Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau

Y Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau

Mae 'Cynllunio ar gyfer y Celfyddydau yn Sir y Fflint' yn gosod allan nifer o amcanion strategol a fydd yn helpu i ddatblygu, cynnal a hyrwyddo'r celfyddydau yn y sir.

Gwaith Celf Cyngor Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint yn cael ymholiadau yn aml am y gwaith celf sydd yn ei feddiant

Trefnu Digwyddiad

Gall digwyddiadau a gwyliau fod yn ysgogwyr economaidd a chymdeithasol sy'n annog buddsoddiad ariannol a chymdeithasol gan amryw o sefydliadau a chymunedau sy'n denu nawdd gan fuddsoddwyr preifat a chyhoeddus.

Digwyddiadau Blaenorol

Digwyddiadau Blaenorol

Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd

Hysbysiad o Ddyrannu Cymhorthdal

Rali Cymru GB

Rali Cymru GB