Alert Section

Cofrestr Drwyddedu


Mae gan Adran Drwyddedu Sir y Fflint system i ganiatáu i chi weld ceisiadau a thrwyddedau’n uniongyrchol ar-lein, sef system Lalpac Enterprise.

Mae system Lalpac Enterprise yn caniatáu i bobl bori drwy’r cofrestri cyhoeddus a’r wybodaeth sydd yn ein cronfa ddata gan ddileu unrhyw ddata sydd wedi’i ddiogelu.

Dim ond y data y mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni ei wneud yn gyhoeddus fydd ar gael ar y cofrestri ar-lein. Nid dyma’r unig wybodaeth fydd gennym am bob trwydded. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r defnydd o wasanaeth trwyddedu ar-lein y cyngor, neu os oes arnoch angen unrhyw gymorth pellach, cysylltwch â’r Adran Drwyddedu ar 01352 703030, neu e-bostiwch trwyddedu@siryfflint.gov.uk

Dim ond yn Saesneg mae system drwyddedu ar-lein LALPAC ar gael.

Weld y gofrestr trwyddedu (ffenestr newydd)