Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

YNGOR SIR Y FFLINT(A5119 Ffordd Llaneurgain gan gynnwys y Ffordd Wasanaeth a Lôn Y Plas, Bryn-y-Garreg) Gorchymyn 201-Cyfyngu ar y ffordd a Therfyn Cyflymder o 40mya Arfaethedig

A5119_Flint_Mountain_Cymraeg

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT (LLEOEDD PARCIO ODDI AR Y STRYD – YR WYDDGRUG) (GORFODI SIFIL) 2018

Mold_Off_Street_Parking_Mold_Cymraeg

 

CYNGOR SIR Y FFLINTRHODFA TYWYSOG CYMRU, GWYNEDD DRIVE AC BOROUGH GROVE – CANOL TREF Y FFLINTGWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG

FlintTownCentre_Waiting_Cymraeg

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT CARLINES AVENUE, GRANT DRIVE A LINCOLN ROAD –EWLO GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG AR AROS

CarlinesAvenue_Waiting_Cymraeg

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTMEADOWCROFT, SPRINGFIELD COURT, LLYS DERWEN A MAIN ROAD, HIGHER KINNERTON. GWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

Meadowcroft_HigherKinnerton

 

CYNGOR SIR Y FFLINTADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD AC CROESFAN I GERDDWYR ARFAETHEDIG AR Y B5128 CHURCH ROAD, DRURY LANE A KNOWLE LANE, BWCLE

MountainLane_Crossing

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINTGORCHYMYN (MAN PARCIO ODDI AR Y STRYD - YR WYDDGRUG) (GORFODAETH SIFIL) 201-

Man Parcio Oddi Ar Y Stryd - Yr Wyddgrug

 

CYNGOR SIR Y FFLINT - FOURTH AVENUE A SECOND AVENUE, PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY - GWAHARDDIAD I AROS AR UNRHYW ADEG

DIP - Aros - Cymraeg

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (KNOWLE LANE, BWCLE) GORCHYMYN (TRAFFIG UNFFORDD) 2018

Mountain Lane - Un Ffordd - Cyfun

 

CYNGOR SIR Y FFLINT ADRAN 23 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 A DEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90 CROESFAN SEBRA ARFAETHEDIG YN KNOWLE LANE, BWCLE

Croesfan Sebra - Knowle Lane - Cyfun

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (LÔN KNOWLE, MOUNTAIN CLOSE A FFORDD HAWKESBURY, BWCLE)  (Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Mountain Lane - Cyflymder 20mya - Cyfun

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (A548 Chester Road, Oakenholt)   (40mya, 50mya a Dileu Cyfyngiad Cyflymder) Gorchymyn 2018

A548 Oakenholt - Cyfunol

 

Rhybudd o Gynnig i Osod Twmpathau Sinwsoidaidd a Thwmpathau Top Fflat ar Broughton Hall Road a Church Road, Brychdyn, Sir y Fflint 

Brychdwn - Tympiau - Cyfunol

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (BROUGHTON HALL ROAD, CHURCH ROAD, FFORDD CLEDWEN A LLYS CADNANT BRYCHDYN)  (Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

20mya Brychdwn - Cyfunol

 

CYNGOR SIR Y FFLINT (BROUGHTON HALL ROAD, BRYCHDYN) GORCHYMYN (TRAFFIG UNFFORDD) 2018

Brychdyn - Un Ffordd - Cyfun

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD LERPWL, FFORDD ALLTAMI, HIGHER COMMON ROAD, BWCLE A FFORDD YR EGLWYS, BWCLEGWAHARDDIAD AR AROS AR UNRHYW ADEGGORCHYMYN 2018.

Ffordd Lerpwl - Hysbysiad

Ffordd Lerpwl - Gorchymyn wedi'i selio

Liverpool Road Buckley - Cynllun

Church Road Buckley - Cynllun

 

CYNGOR SIR Y FFLINTDEDDF PRIFFYRDD 1980 ADRAN 90C
Rhybudd o Gynnig i Osod Twmpathau Ffyrdd Fflat ar Stryd Fawr, Bagillt, Sir y Fflint 

Stryd Fawr Bagillt - Cynllun

Stryd Fawr Bagillt - Cynllun

 

GORCHYMYN ARBROFOL STRYD Y FFYNNON, CROSS STREET, PANTON PLACE A STRYD FAWR, TREFFYNNON GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG A CHYFYNGU AR AROS A MANNAU PARCIO POBL ANABL CYNGOR SIR Y FFLINT 2018

Treffynnon - Hysbysiad

Treffynnon - Gorchymyn

Treffynnon - Gorchymyn Gwneud 2013

Treffynnon - Datganiad o Rhesymau

Treffynnon - 2013 Gorchymyn - Mapiau

 

GORCHYMYN ARBROFOL 2018 CYNGOR SIR Y FFLINT AR Y STRYD FAWR, TREFFYNNON A FFYRDD CYFAGOS (TRAFFIG UNFFORDD A GWAHARDD GYRRU)

Hysbysiad - Treffynnon - Un Ffordd

1996 pg 1 - Treffynnon - Un Ffordd

1996 pg 2 - Treffynnon - Un Ffordd

1996 pg 3 - Treffynnon - Un Ffordd

1996 pg 4 - Treffynnon - Un Ffordd

Order 1996 pg 5 - Treffynnon - Un Fforddy

Gorchymyn - Treffynnon - Un Ffordd

Gorchymyn wedi'i selio - Treffynnon - Un Ffordd

Datganiad o Rhesymau - Treffynnon - Un Ffordd

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(Ffordd Pennant a Service Road, Maes Pennant, Mostyn)(Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Hysbysiad

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Gorchymyn

Ffordd Pennant, Mostyn - 20mya - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD FICTORIA, FFORDD ALEXANDRA, GAS LANE, STRYD WRECSAM, YR WYDDGRUG. AROS CYFYNGEDIG A CYFYNGIADAU DIM AROS AR UNRHYW ADEG 

Alexandra Road, Yr Wyddgrug - Hysbysiad o Wneud

Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug - Gorchymyn

Alexandra Road, Yr Wyddgrug - Datganiad o Rhesymau

 

YORK ROAD, CEI CONNAH. (GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO) (GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 20) CYNGOR SIR Y FFLINT 2018

York Road, Prohibition of Waiting - Notice

York Road, Prohibition of Waiting - Order

York Road, Prohibition of Waiting - Plan

York Road, Prohibition of Waiting - Statement of Reasons

AU70 2018

AU70 New

 

Y Cyngor Sir Y Fflint amrywiol strydoedd - Y Fflint Y Dre

Hysbysiad o Wneud - Y Fflint Y Dre

Gorchymyn - Amrywiol Strydoedds Y Fflint

Cynllun - Y Fflint

Datganiad o Rhesymau - Y Fflint

Dogfennau Defnyddiol