Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchmynion rheoliadau traffig

Gorchmynion rheoliadau traffig

CYNGOR SIR Y FFLINTFFORDD PENTRE, WOOD GREEN A WOODLANDS ROAD, YR WYDDGRUG. GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG I AROS AR UNRHYW ADEG 

Ffordd Pentre - Gwahardd Aros - Hysbysiad o'r Cynnig

Ffordd Pentre - Gwahardd Aros - Gorchymyn

Ffordd Pentre - Gwahardd Aros - Datganiad o Rhesymau

Ffordd Pentre - Gwahardd Aros - Llinellau Melyn

AL94 2013 - Cynllun

AL95 2013 - Cynllun

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint (Stryd Grosvenor, Ffordd Fictoria, Ffordd Alexandra a Gas Lane, yr Wyddgrug)(Terfyn Cyflymder 20 mya) 2018

20mph Grosvenor Street - Hysbysiad Gwneud

20mph Grosvenor Street - Gorchymyn

20mph Grosvenor Street - Datganiad o Rhesymau

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT RIVERSIDE PARK A STONELEIGH CLOSE, GARDEN CITY. CYFYNGIADAU DIM AROS AR UNRHYW ADEG

Rhybudd o Wneud - Riverside Park

Orchymyn a wnaed - Riverside Park

Datganiad o Resymau - Riverside Park

Llinellau Melyn, Cynllun - Riverside Park

 

CYNGOR SIR Y FFLINT(York Road, Cei Connah)(Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Rhybudd 20mya - York Road

York Road, Cyflymder o 20mya - Gorchymyn

York Road, Cyflymder o 20mya - Datganiad o Rhesymau

 

CYNGOR SIR Y FFLINTYORK ROAD, CLIFTON PARK AVENUE, QUEENS AVENUE, HAMILTON ROAD, PARC YR HAFOD A KENT ROAD, CEI CONNAH.(GWAHARDDIAD A CHYFYNGIAD AR AROSA LLWYTHO A MANNAU PARCIO)(GORFODAETH SIFIL AC ATGYFNERTHU) (DIWYGIAD RHIF 14) GORCHYMYN 2018

Cyfyngu Aros, York Road - Hysbysiad

Cyfyngu Aros, York Road - Gorchymyn

Cyfyngu Aros, York Road - Datganiad o Rhesymau

Cyfyngu Aros, York Road - Cynllun

 

DATGANIAD RHESYMAU DROS WNEUD GORCHYMYN GWAHARDDIAD ARFAETHEDIG RHAG AROS AR UNRHYW ADEGSTRYD GROSVENOR, FFORDD FICTORIA, FFORDD ALEXANDRA, GAS LANE, STRYD WRECSAM, FFORDD GLANRAFON A LLYS-YR-EFAIL, YR WYDDGRUG CYNGOR SIR Y FFLINT

Cyfyngu Aros, Bryn Coch - Hysbysiad

Cyfyngu Aros, Bryn Coch - Gorchymyn

Bryn Coch, Cyfyngu Aros - Datganiad o Rhesymau

Bryn Coch, Cyfyngu Aros - Cynllun, Chwefror 2018

Cyfyngu Aros, Bryn Coch - AK94 Cynllun

Cyfyngu Aros, Bryn Coch - AK94 2013 Cynllun

Cyfyngu Aros, Bryn Coch - AK95 Cynllun

 

CYNGOR SIR Y FFLINT  (Ffordd Pennant a Service Road, Maes Pennant, Mostyn) (Parth Terfyn Cyflymder 20 mya) Gorchymyn 2018

Parth 20mya, Mostyn - Hysbysiad

Parth 20mya, Mostyn - Gorchymyn

Parth 20mya, Mostyn - Datganiad o Rhesymau

Parth 20mya, Mostyn - Cynllun

 

 

CYNGOR SIR Y FFLINT (FFORDD ALEXANDRA, YR WYDDGRUG) (Rhif 2)(TRAFFIG UNFFORDD) 2018

Bryn Coch, Un ffordd - Hysbysiad

Bryn Coch, Un ffordd - Gorchymyn

Bryn Coch, Un ffordd - Datganiad o Rhesymau

Bryn Coch, Un ffordd - Cynllun

 

GORCHYMYN CYNGOR SIR Y FFLINT(A541 a A5118 Llong, yr Wyddgrug)(Dileu Cyfyngiad Cyflymder) 2018

A541, A5118, Llong/Yr Wyddgrug - Hysbysiad

A541, A5118, Llong/Yr Wyddgrug - Gorchymyn

A541, A5118, Llong/Yr Wyddgrug - Cynllun

A541, A5118, Llong/Yr Wyddgrug - Datganiad o Rhesymau

 

 

Gorchymyn Cyngor Sir y Fflint(A548 Ffordd Osgoi Bagillt)(Cyfyngiad Cyflymder 40mya a 50mya) 2018

A548 Ffordd Osgoi Bagillt - Hysbysiad Gwneud

A548 Ffordd Osgoi Bagillt - Gorchymyn

A548 Ffordd Osgoi Bagillt - Datganiad o Rhesymau

Dogfennau Defnyddiol