Hafan > Preswyl > Ysgolion > Llywodraethwyr

Llywodraethwyr

Uned Datblygu Llywodraethwyr

Mae'r Adran Datblygu Llywodraethwyr yn rhoi cyngor, cymorth a hyfforddiant i lywodraethwyr ysgol. Mae Sir y Fflint yn parhau i weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar y ddarpariaeth ddatblygu llywodraethwyr.  Unwaith eto mae sesiynau hyfforddi ar y cyd wedi eu cynnwys yn y rhaglen hon.  Mewn modd tebyg, darperir hyfforddiant a chymorth datblygu drwy waith partner gyda Llywodraethwyr Cymru a’r Ganolfan Gymru Gyfan ar gyfer Hyfforddi Llywodraethwyr ac Ymchwil.

Mae Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgol Sir y Fflint yn parhau i gwrdd yn dymhorol.

e.ddysgu I Lywodraethwyr Ysgol

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob llywodraethwr newydd a phob cadeirydd a chlerc newydd gael hyfforddiant statudol.

Yn ogystal â’r sesiynau wyneb yn wyneb a gynigir gan awdurdodau lleol, gall llywodraethwyr ysgol hefyd ddewis cwblhau’r  hyfforddiant statudol ar-lein.

Gofynnwch i glerc y llywodraethwyr am y manylion mewngofnodi angenrheidiol.

e-ddysgu lywodraethwyr yng nghymru

Gwasanaethau a ddarperir i lywodraethwyr

  • Cynnal cofnodion manwl pob corff llywodraethu
  • Rhoi cyngor am rolau a chyfrifoldebau llywodraethwyr ysgol
  • Nodi anghenion hyfforddi
  • Trefnu rhaglen o ddigwyddiadau hyfforddi llywodraethwyr
  • Cysylltu ag aelodau lleol ynghylch enwebu llywodraethwyr AALl i ysgolion
  • Tanysgrifio i Gymdeithasau Llywodraethwyr i hysbysu llywodraethwyr o fentrau newydd a chynadleddau cenedlaethol

Rhaglen Datblygu Llywodraethwyr Ysgolion

Gweithdrefnau Cwyno Cyrff Llywodraethu Ysgolion: Cylchlythyr No 011/2012

Cysylltiadau gwasanaeth

Swyddog Gweinyddol Datblygu Llywodraethwyr

Ffôn: 01352 702340