• Taith Hamdden - ymgyrch i archwilio

  83 milltir o gefn gwlad, arfordir, trefi marchnad ac atyniadau hanesyddol wedi'u rhannu yn naw adran hylaw.

  Darllen mwy
 • Fideo Hyrwyddol o'r Awyr

  Cyrchoedd panoramig anhygoel y rhan hyfryd hon o'r byd ynghyd â Chestyll, traethau a bryniau tonnog.

  Darllen mwy
 • Llwybr Arfordir Cymru

  Archwiliwch arfordir hardd Sir y Fflint ar 25 milltir o Lwybr Arfordir Cymru wrth iddo wneud ei ffordd o Gaer i Ronant.

  Darllen mwy
 • Rhaglen Digwyddiadau Cefn Gwlad

  Ymunwch â ni ar ein teithiau cerdded tywysedig, ein sgyrsiau a'n digwyddiadau i ddysgu am ogoniant Sir y Fflint sydd ar garreg eich drws.

  Darllen mwy

  Croeso i Sir y Fflint

  Mewn lle unigryw, Sir y Fflint yw'r porth i Gymru - ond peidiwch â rhuthro drwyddo; stopiwch am ychydig, a gadewch i ni eich helpu i archwilio’r Sir wirioneddol hyfryd hon.

  Boed yn wyliau Glan-Y-Môr, gwyliau penwythnos, ychydig o siopa neu’n ddiwrnod allan gyda'r teulu, yna dechreuwch archwilio Sir y Fflint yma.

   

  Ble I Aros

  Ble I Aros

  Dewch o hyd i Westai, Lletyau Gwely a Brecwast, Bythynnod Hunanarlwyo a Pharciau Gwyliau yn Sir y Fflint

  Dewch I Archwilio

  Dewch I Archwilio

  Gweithgareddau archwilio a phethau i'w gwneud

  Taith Hamdden Sir y Fflint

  Taith Hamdden Sir y Fflint

  Archwiliwch Sir y Fflint drwy ddilyn y ddraig

  Llwybrau Trefi a Threftadaeth

  Llwybrau Trefi a Threftadaeth

  Camwch yn ôl mewn amser a darganfod gorffennol Sir y Fflint, o gestyll i adfer diwydiannol, bryngaerau a henebion

  Lleoliad

  This beautiful Welsh border county has a countryside and coast enriched by a fascinating past. Superb road and rail links makes it an easily accessible and rewarding destination. Find out more about Flintshire and the surrounding area.

  right arrow

  Share Flintshire