• Ffurflen Gais am Gerdyn Teithio Rhatach
    Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais am gerdyn bws neu reilffordd. Darllenwch y daflen wybodaeth (gan gynnwys yr amodau defnyddio) ar www.siryfflint.gov.uk/teithio cyn llenwi’r ffurflen hon. Gallwch wneud cais am naill ai cerdyn bws NEU gerdyn rheilffordd rhatach. Ni allwch wneud cais am y ddau. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau wrth lenwi’r ffurflen hon, ffoniwch 01352 702856.
  • Rwy’n datgan fy mod yn byw yn Sir y Fflint:
  • Dymunaf wneud cais am:
  • Rhaid i chi atodi’r canlynol cyn anfon eich cais:
  • Rwy’n cadarnhau fy mod wedi atodi’r holl ddogfennau angenrheidiol.
  • Gwiriwch fod y manylion uchod yn gywir cyn clicio i’w gyflwyno. Ar ôl i’ch ffurflen gael ei chyflwyno’n llwyddiannus, cewch neges yn cadarnhau hynny ar y sgrin.