Hafan > Preswyl > Swyddi a Gyrfaoedd > Flintshire Trainees 2017 > Gweithwyr dan Hyfforddiant Lefel 2 & 3

Gweithwyr dan Hyfforddiant Lefel 2 & 3

Gweithwyr dan Hyfforddiant – Sir y Fflint
Mae'r lefel brentisiaeth hon wedi ei hanelu at y rhai sy'n gadael ysgol neu rai sy'n dychwelyd sydd â 5 TGAU (A*-C yn cynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg). Fel rheol bydd Gweithwyr dan Hyfforddiant Sir y Fflint yn ymgymryd â fframwaith cymhwyster lefel 2/3 dros gyfnod o ddwy flynedd.

Mae'r cyfleoedd sydd gennym ar gael eleni yn y meysydd canlynol:-

• Lletygarwch ac Arlwyo – Gwasanaethau Cyfleusterau – Bydd y lleoliad hwn yn golygu gweithio mewn ysgolion, cartrefi gofal a Neuadd y Sir

Nid yw’r cyfle hwn ar gael i rai sy'n gymwys uwchlaw Lefel 3 (Lefel A).

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol