FlintshireLogo

 • Cyngor Sir Y Fflint
 • TROSGLWYDDO ASEDAU CYMUNEDOL - FFURFLEN DATGANIAD O DDIDDORDEB
 • Ased/Adeilad/Tir:
  (Enw / disgrifiad o'r ased y mae’r Mynegiant o Ddiddordeb hwn yn ymwneud ag o)
 • Manylion Cyswllt
  Eich enw neu enw'r mudiad/grŵp *y mae gennych awdurdod i’w gynrychioli) neu unigolyn. Er mwyn i ni siarad â chi am eich syniadau, rhowch wybod sut y gellir cysylltu â chi yn ystod oriau swyddfa arferol (h.y. rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener)
 • Os ydych yn cynrychioli sefydliad, rhowch wybod am y math o sefydliad a'r dyddiad y’i sefydlwyd.
  Er enghraifft, cwmni cyfyngedig cyhoeddus; elusen gofrestredig; cwmni sy’n gyfyngedig drwy warant; arall.