Hafan > Preswyl > Treth-Cyngor > Adolygiad Gostyngiad Person Sengl

Adolygiad Gostyngiad Person Sengl

Adolygiad Gostyngiad Person Sengl - 2017/18

Mae’r Cyngor yn gwneud adolygiad o ostyngiadau treth y cyngor ac mae cofnodion yn dangos eich bod wedi derbyn gostyngiad o 25% oddi ar eich bil treth y cyngor am eich bod wedi dweud wrthym o’r blaen mai chi yw’r unig oedolyn sy'n byw yn yr eiddo hwn.

I sicrhau bod y disgownt yn cael ei hawlio yn gywir, rydym yn cynnal adolygiad manwl o gartrefi lle dyrennir disgownt person sengl ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â chontractwr uchel ei barch, Datatank Ltd, sydd yn rheoli’r adolygiad ar ein rhan.

Bydd yr adolygiad yn cynnwys perfformio gwiriadau pellach a mwy manwl ar breswyliadau cartrefi gan gynnwys gwirio data o ffynonellau eraill ac adolygu manylion o asiantaethau cyfeirnod credyd.

Os ydych wedi derbyn llythyr ynglŷn â’ch adolygiad ac yn dymuno llenwi’r ffurflen ar-lein yna cliciwch ar y ddolen isod (sicrhewch fod y llythyr wrth lawr neu fod gennych gopi o'ch rhif PIN unigryw sydd i'w gael ar y llythyr):

Ffurflen adolygiad gostyngiad person sengl ar-lein

Cyn i chi gadarnhau eich manylion, dylech fod yn ymwybodol:-

  • Mae’n rhaid i chi ddweud wrth y Cyngor am unrhyw newid yn eich amgylchiadau o fewn 21 diwrnod, ac mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod i’r Cyngor am bobl eraill sy’n byw yn y cyfeiriad hwn.
  • Os na fyddwch yn rhoi’r wybodaeth y gofynnir amdani, gall y Cyngor roi dirwy
  • Os byddwch yn rhoi gwybodaeth ffug yn fwriadol, gallech wynebu dirwy neu erlyniad gan y Cyngor dan y Ddeddf Lladrata.

Cwestiynau Cyffredin

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol