Hafan > Preswyl > Cysylltu-a-Ni > Eich Cyngor

Eich Cyngor

Eich Cyngor ydi e-gylchgrawn ar-lein, rhyngweithiol newydd Cyngor Sir y Fflint. Mae'n disodli papur newydd Eich Cymuned, Eich Cyngor. Yn y rhifyn cyntaf, rydym ni’n canolbwyntio ar gyllideb y Cyngor a’r her sydd ynghlwm wrth hynny. Yn rhifynnau’r dyfodol fe gewch chi’r holl newyddion a’r wybodaeth a roddwyd i chi yn ein rhifyn argraffedig. 

Er mwyn derbyn yr e-gylchgrawn drwy e-bost, bydd arnoch chi angen tanysgrifio (ffenestr newydd). Anfonwch y ddolen hon ymlaen at eich ffrindiau a’ch teulu yn y sir, os nad ydynt eisoes yn derbyn yr e-gylchgrawn.

Os oes gennych chi unrhyw sylw am fformat yr e-gylchgrawn newydd, e-bostiwch communication@flintshire.gov.uk

Editions

Haf 2017

Chwefror 2017

Mai 2016 - Rhifyn Haf 

Rhagfyr 2015 - Rhifyn Rhagfyr

Awst 2015 - Eich Cyngor

Rhagfyr 2014 - Penderfyniad anodd yn wynebu’r Cyngor (ffenestr newydd)

Awst 2014 - Rhifyn Arbennig - Sgwrs Fawr am y Gyllideb (ffenestr newydd)

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol