Alert Section

Tocyn Teithio Ieuenctid Llywodraeth Cymru


Cei arbed 30% ar bob taith bws yng Nghymru

FyNgherdynTeithio  - mae am ddim! 

Mae pobl 16-21 oed yn gallu cael Fyngherdynteithio am ddim i arbed tua 30% oddi ar docynnau bws.  

*mae rhai eithriadau                

Dysgu rhagor:

https://fyngherdynteithio.llyw.cymru/cy/