Alert Section

Talu am gymorth gofal cymdeithasol

Talu am gymorth gofal cymdeithasol

Talu am Wasanaethau Gofal Dibreswyl

Fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu cyfraniad tuag at gost eich Gwasanaethau Gofal Dibreswyl.

Talu am Wasanaethau Gofal Preswyl

Fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu cyfraniad tuag at gost aros mewn cartref preswyl neu gartref nyrsio. Mae'r swm y bydd angen i chi ei dalu'n dibynnu a fyddwch chi'n aros dros dro, am gyfnod neu'n barhaol.