Alert Section

Cofrestru Genedigaeth, Priodas neu Farwolaeth neu Partneriaeth Sifil


Ardal Gofrestru Sir y Fflint

Y Swyddfa Gofrestru
Plas Llwynegrin
Yr Wyddgrug
Sir y Fflint
CH7 6NR 
Ffôn: (01352) 703333  Ffacs: (01352) 703334

Oriau Agor:

Dyddiau Llun i ddydd Gwener rhwng 9:30 a.m. a 3:30 p.m.

Ymholiadau Cyffredinol

Dylid cyfeirio pob ymholiad ynglyn â phriodasau a cheisiadau am gopïau o dystysgrifau geni, marwolaeth a phriodas o'r archifau at y Cofrestrydd Arolygu, Mrs. N. Baston.  

Cofrestru Genedigaeth neu Farwolaeth

I gofrestru genedigaeth neu farwolaeth ac i ofyn am gopïau o dystysgrifau geni, marwolaeth a phriodas o'r cofrestrau presennol, cysylltwch â'r Cofrestrydd Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau, Mrs. L. Thew neu Ms. J. Walsh. 

Mae Gwasanaeth Cofrestru Sir y Fflint yn gweithredu system apwyntiadau, ffoniwch rhwng yr oriau uchod i drefnu apwyntiad.