Sut i ymgeisio


Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud yw penderfynu ar y cymhwyster sydd orau i chi ac yna ystyried pa leoliad yr hoffech ymgeisio amdano.  Bydd angen i chi edrych ar yr ‘Amlinelliadau o Leoliadau’.

Byddwch yn sylwi bod bocs sgiliau a phrofiad ar waelod pob ‘Amlinelliad o Leoliad’.  Mae’n amlygu’r sgiliau a’r profiad y byddwn yn chwilio amdanynt gennych.  Sicrhewch eich bod yn dangos y sgiliau a'r profiadau hynny yn eich cais.

Mae adran o’r enw 'datganiad ategol’ yn rhan o’r ffurflen gais.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan am ba leoliad(au) yr hoffech chi wneud cais.  Gall ymgeiswyr ddatgan dewis 1af ac 2il ddewis. 

h.y.
1af - Gweinyddu Busnes (Gwasanaethau Ieuenctid) 
2il - Gweinyddu Busnes (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Os ydych chi’n barod i wneud cais am unrhyw un o'r lleoliadau sy’n cael eu crybwyll uchod, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein sydd ar gael ar wefan Sir y FflintSicrhewch fod gennych gyfeiriad e-bost cyfredol y gallwn ei ddefnyddio i gysylltu â chi ar eich ffurflen gais.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar-lein ar y dyddiadau canlynol:

  • yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 17/05/2021 (cam cyntaf y cyfweliadau)
  • yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 31/05/2021 (ail gam y cyfweliadau)

Rhaid i chi fod ar gael , ar-lein yn ystod y cyfnod hwn gan na allwn aildrefnu’r dyddiadau cyfweld.