Sut i wneud cais


Y peth cyntaf y mae angen i chi ei wneud yw penderfynu ar y cymhwyster sydd orau i chi ac yna ystyried pa leoliad yr hoffech ymgeisio amdano

Byddwch yn sylwi bod bocs sgiliau a phrofiad ar waelod pob ‘Amlinelliad o Leoliad’. Mae’n amlygu’r sgiliau a’r profiad y byddwn yn chwilio amdanynt gennych. Sicrhewch eich bod yn dangos y sgiliau a'r profiadau hynny yn eich cais.

Mae adran o’r enw 'datganiad ategol’ yn rhan o’r ffurflen gais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan am ba leoliad(au) yr hoffech chi wneud cais. Gall ymgeiswyr ddatgan dewis 1af ac 2il ddewis. 

h.y.
1af - Gweinyddu Busnes ( Pensiynau ) 
2il -  Gweinyddu Busnes (Tai ) 

Os ydych chi’n barod i wneud cais am unrhyw un o'r lleoliadau sy’n cael eu crybwyll uchod, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein. Mae lleoliadau gwaith dan hyfforddiant yn cael eu hysbysebu dan ein swyddi gweigion.  
 
Sicrhewch fod gennych gyfeiriad e-bost cyfredol y gallwn ei ddefnyddio i gysylltu â chi ar eich ffurflen gais.

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:
• yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 27 Mai (cam cyntaf y cyfweliadau)
• yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 17 Mehefin (ail gam y cyfweliadau)
Rhaid i chi fod ar gael yn ystod y cyfnod hwn gan na allwn aildrefnu’r dyddiadau cyfweld.