Alert Section

Gwirfoddolwyr Digidol

Allech chi fod yn un?

A hoffech chi fod yn wirfoddolwr digidol – gallech chi chwarae rhan allweddol i helpu pobl, gan gynnwys ffrindiau ac aelodau’r teulu, i fynd ar-lein.

Diddordeb? Nid oes rhaid i chi fod yn athrylith TG, dim ond bod gennych sgiliau TG sylfaenol a’r amser, yr amynedd a’r brwdfrydedd i’w pasio ymlaen.

Os ydych chi’n meddwl y gallech chi helpu neu os hoffech chi wybod mwy, dilynwch unrhyw un o’r dolenni canlynol: