Alert Section

Cyngor Digidol

Darllenwch am wasanaethau'r Cyngor ar-lein, Strategaeth Ddigidol y Cyngor a chynlluniau ar gyfer y dyfodol

Mae’r Cyngor yn cynnig llawer o wasanaethau ar-lein i drigolion Sir y Fflint – ac mae mwy’n cael eu cynnig drwy’r amser.  Mae'r rhain yn cynnwys:

Fy Nghyfrif – ardal bersonol gyda gwybodaeth sy’n berthnasol i chi.  I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru cliciwch ar Fy Nghyfrif uchod.
Bwletinau e-bost – cofrestrwch yma am ddiweddariadau rheolaidd gan y Cyngor am bynciau sydd o ddiddordeb i chi.
Gallwch dalu am wasanaethau’n ddiogel drwy ein Porth Taliadau (Payment Gateway).
Rhowch wybod – rhowch wybod am faterion fel cŵn yn baeddu, tyllau yn y ffordd, biniau heb eu casglu, goleuadau stryd, tipio anghyfreithlon – a mwy.
Gwasanaethau Tai – gwybodaeth i denantiaid sy’n byw yn eiddo’r Cyngor – gellir rhoi gwybod am unrhyw faterion drwy Fy Nghyfrif.
Ap Sir y Fflint - lawrlwytho ap Sir y Fflint o'r Apple App Store neu Google Play.