Alert Section

Gwarchod y Gymdogaeth - OWL


OWL ar gyfer Cynlluniau Gwarchod Gogledd Cymru

Defnyddir OWL gan Heddlu Gogledd Cymru a chydlynwyr lleol i greu miloedd o gynlluniau gwarchod ledled y sir, ac i gyfathrebu â nhw. 

Mae OWL yn ddull datblygedig o helpu’r heddlu a chymunedau ddatblygu a rheoli cynlluniau Gwarchod y Gymdogaeth, Gwarchod Ysgolion, Gwarchod Tafarndai, Gwarchod Busnesau ac amrywiaeth o gynlluniau eraill. Mae OWL yn anfon y negeseuon a’r rhybuddion diweddaraf am droseddau i aelodau’r cynlluniau gwarchod  a hynny drwy gyfrwng e-bost, y ffôn, SMS, ffacs

Dod o Hyd i’ch cynllun gwarchod agosaf yng ngogledd Cymru (ffenestr newydd)

OWL – Negeseuon Cymunedol

Mae Negeseuon Cymunedol yn defnyddio system OWL, sydd wedi ennill sawl gwobr, i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy’n mynd ymlaen yn eich gwasanaeth heddlu chi.  Mae’n system awtomatig sy’n anfon negeseuon e-bost atoch sy’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol, newyddion am eich heddlu lleol a chyngor ar atal trosedd. Gall hefyd anfon negeseuon testun SMS byr yn syth i'ch ffôn symudol.

Ymunwch â’r Gwasanaeth Negeseuon Cymunedol (ffenestr newydd), dim ond munud mae’n ei gymryd ac mae’n rhad ac am ddim.