Alert Section

Dweud eich dweud


Behaviours 670 x 264

Gan fod yr argyfwng hinsawdd yn bwnc mor bwysig, ac yn un sy'n effeithio ar bob un ohonom, rydym yn gofyn am eich sylwadau a'ch adborth i helpu i ddatblygu Strategaeth Hinsawdd a chynllun gweithredol y Cyngor.

Yn dilyn arweiniad Llywodraeth Cymru bydd y Strategaeth Hinsawdd yn canolbwyntio ar bedair thema allweddol:

Gwahoddir eich barn ar bob un o'r pedair thema. Er mwyn eich helpu i wneud hyn rydym wedi darparu gwybodaeth am waith sydd eisoes wedi'i gwblhau, ynghyd â gwaith rydym wedi'i gynllunio ar gyfer y dyfodol.
 
Cliciwch yma i dweud eich dweud

Ymatebwch erbyn 19 Tachwedd 2021.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at y tîm newid hinsawdd ar:  climatechange@flintshire.gov.uk