Alert Section

Cofebau Rhyfel


Ar ôl diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, codwyd nifer o gofebau ledled y wlad er cof am y rheiny a fu farw mewn brwydrau.  Ychwanegwyd enwau’r rheiny a fu farw yn yr Ail Ryfel Byd a rhyfeloedd dilynol ar rai cofebau presennol.  Fel arall, crëwyd cofebau newydd i anrhydeddu’r rheiny a fu farw yn ddiweddarach.  Codwyd y cofebau hyn i anrhydeddu’r rheiny a roddodd eu bywydau i sicrhau heddwch a hefyd i atgoffa cenedlaethau’r dyfodol na ddylem fyth anghofio eu haberth eithaf.

Mae Archifwyr Cofebau’r Amgueddfa Ryfel Ymerodrol yn ceisio casglu cofnod o bob cofeb rhyfel yn y DU a hyrwyddo gwerthfawrogiad a defnydd pobl ohonynt a’u gwarchod.

Chwiliwch am gofebau rhyfel ar wefan Comisiwn Beddi Rhyfel y Gymanwlad.

Chwiliwch am gofebau rhyfel yn Sir y Fflint

Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel

Mae’r Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel yn gweithio i ddiogelu a gwarchod cofebau rhyfel yn y DU

Y mathau o waith y gallwn eu hariannu

 • Gwarchod
 • Eu trwsio i’w cyflwr gwreiddiol
 • Gwaith trwsio strwythurol/sefydlogi
 • Ailosod nodweddion a gollwyd sy’n ffurfio rhan annatod o’r dyluniad
 • Ychwanegu enwau os oes lle ar y gofeb
 • Cynnal arolygon o’u cyflwr a chreu adroddiadau strwythurol proffesiynol

Y mathau o waith na allwn eu hariannu

 • Cofebau rhyfel newydd
 • Cynnal a chadw
 • Gwaith neu ddulliau amhriodol
 • Adleoli, oni bai fod y gofeb ‘mewn perygl’ a phan nad oes opsiwn arall
 • Gwaith ar feddi o unrhyw fath
 • Ceisiadau i sawl cynllun a weinyddir gan yr Ymddiriedolaeth ar gyfer yr un gwaith
 • Os yw’r gwaith eisoes wedi dechrau neu ei gwblhau