Alert Section

Meini Prawf Eithrio Llywodraeth Cymru

Meini Prawf Eithrio Llywodraeth Cymru

Llyw.cymru - Pennu eithriadau i'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig

  • Disgwylir i’r mwyafrif o eithriadau gael eu gwneud ar briffyrdd sy’n cludo traffig drwy ardaloedd trefol, ble nad oes llawer o gerddwyr/beicwyr yn eu defnyddio
  • Fel rheol, ni ddylid gwneud eithriadau os yw ffordd yn cludo traffig lleol yn bennaf a dim ond yn gwasanaethu eiddo preswyl, a lle mae pobl yn cerdded ac yn beicio
  • Ni ddylai penderfyniadau ar eithriadau gael eu dylanwadu gan gyflymder presennol y traffig a dylid eu gwneud gan yr awdurdod priffyrdd lleol sy’n adnabod eu ffyrdd orau

Ffyrdd a all aros yn ffyrdd 30mya

Dyma enghreifftiau i ddangos sut gellir gwneud penderfyniadau lleol ar sail tystiolaeth:

  • Cyfleusterau lleol: Efallai bod cyfleusterau lleol fel canolfan gymunedol neu feddygfa ar y ffordd dan sylw, ond efallai bod pobl yn teithio iddynt ar droed neu ar feic ar hyd llwybr gwbl wahanol
  • Efallai bod eiddo preswyl a manwerthu ar un ochr i’r ffordd, ond os oes tir agored ar yr ochr arall efallai nad oes yn rhaid i gerddwyr na beicwyr groesi’r ffordd
  • Ffyrdd cyfyngedig drwy ardaloedd diwydiannol
1-Email-Banner-645x265
1-GA-300px-x-100px-English