Archifau Ffrindiau Clwyd


Ewch i’n gwefan newydd: www.agddc.cymru


Ym mis Ebrill, fe unodd Archifdy Sir y Fflint gydag Archifdy Sir Ddinbych. Mae Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, neu AGDdC, yn cynrychioli gwasanaeth ar y cyd newydd ar gyfer Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae gennym ni un wefan erbyn hyn, ac fe fydd y wefan hon yn cael ei chau yn fuan. 

Sefydlwyd Archifau Ffrindiau Clwyd yn 1994 i hybu a chefnogi gwaith y pedwar Archifdy yng Ngogledd-ddwyrain Cymru: Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint a Wrecsam.  Mae ei brif weithgareddau’n cynnwys:

  • Codi arian i brynu archifau neu offer ar gyfer archifdai
  • Rhoi cefnogaeth wirfoddol ar gyfer prosiectau amrywiol archifdai
  • Cyhoeddi’r Cylchgrawn Hanesydd Clwyd (Clwyd Historian)
  • Ysgol ddyddiol bob blwyddyn â thema archif-berthnasol.

Mae gweithgareddau achlysurol yn cynnwys:

  • Noson win a chaws (fel arfer mewn plasty yn y wlad);
  • Cyfarfodydd mewn amrywiol leoedd yn yr ardal i wrando ar ddarlithoedd yn ymwneud ag archifau;
  • Ymweliadau ag archifdai a llyfrgelloedd yng Nghymru a Gogledd-orllewin Lloegr.

Cyfarfodydd: Mae darlithoedd yn y blynyddoedd blaenorol wedi cynnwys darlithoedd ar archifau llafar, cofnodion Llysoedd Chwarter, archifau gwleidyddol, a datblygiadau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Ysgolion dydd: Mae’r rhain yn cael eu cynnal fel arfer ym Mawrth ac yn ddiweddar maen nhw wedi cael eu trefnu gyda themâu Llongau ar yr Afon Dyfrdwy; Amddiffyn y Deyrnas: Gwirfoddolwyr yng Ngogledd Cymru 1870-1945; a Chlwyd a’i Haneswyr.

Hanesydd Clwyd (Clwyd Historian): Cyfnodolyn sy’n cael ei gyhoeddi’n rhad am ddim ddwywaith y flwyddyn i aelodau. Mae’n cynnwys erthyglau ar amrywiaeth eang o bynciau sy’n ymwneud â hanes lleol ac archifau, ac adroddiadau ar y datblygiad diweddaraf yn y storfeydd archifau lleol. Y golygydd yw Paul Mason, Tan yr Odyn, Ffordd Rhuthun, Gwernymynydd, Sir Fflint, CH7 5LQ.

Aelodaeth:
Cewch ragor o wybodaeth gan yr Ysgrifennydd Aelodaeth: Derek Jones, Fron Haul Isa, Llanfynydd, Wrexham, LL11 5HP, ffȏn: 01352 771306, e-bost: fronhaulisa@btinternet.com. 

Ffurflen Ymaelodi/Adnewyddu Aelodaeth. Y tanysgrifiad blynyddol yw £10. Dylid anfon y tanysgrifiadau at y trysorydd: David Kay, 11 The Avenue, Trueman Way, Penarlâg, Sir y Fflint, CH5 3RZ. 

Ymholiadau:
Dylid cyfeirio’r holl ymholiadau eraill at yr Ysgrifennydd Mygedol: Roy Coppack, Bryn Gwyn, 2, Rhodfa Annwyl, Rhuddlan, Sir Ddinbych, LL18 2SQ.

Rhif Elusen Gofrestredig: 1047418