Hafan > Preswyl > Graeanu a Chlirio Eira > Paratoi at y Gaeaf

Paratoi at y Gaeaf

Monday, 11 December 07:50am

Waste Collections
All waste recycling and food collection services have been cancelled today for safety reasons.  Residents who normally have waste collected on a Monday should place their waste, recycling and food out for collection next Monday, when the weather conditions will have improved.

We will not be returning for any waste, recycling and food collections that were missed over the weekend and residents are requested to place their waste out on the same day next weekend.

Recycling Centres
All Household Recycling Centres will be closed today until 13.00 pm

 

==================================================================================

Rydym ni’n paratoi at y gaeaf, ydych chi? 

Mae’r gaeaf yn adeg brysur iawn o'r flwyddyn i’r Gwasanaethau Stryd, yn enwedig pan fydd y tymheredd yn gostwng a phan fydd eira ar y ffordd. Mae ein timau’n dechrau paratoi at y gaeaf mor gynnar â mis Hydref, felly efallai y byddwch yn gweld ein cerbydau graeanu o gwmpas. Mae'r cerbydau’n cael eu gyrru unwaith yr wythnos i sicrhau bod popeth yn gweithio'n iawn ac mae’n gyfle hefyd i hyfforddi gyrwyr newydd. Drwy hyn, gallwn wneud yn siŵr bod gennym ddigon o  adnoddau os bydd angen defnyddio’n timau i raeanu ffyrdd y Sir. 
Bydd nifer y galwadau a’r ymholiadau a gaiff y Gwasanaethau Stryd hefyd yn cynyddu’r adeg hon o'r flwyddyn, yn enwedig mewn tywydd garw. Rydym bob amser yn ceisio ymdrin ag ymholiadau mor gyflym ac effeithlon â phosibl ond cofiwch fod yr atebion i‘w gweld ar ein tudalennau ar y we weithiau. 
Gallwch chithau hefyd ddechrau meddwl am baratoi at y gaeaf. Darllenwch ein tudalennau am glirio eira a  graeanu - mae llawer o wybodaeth i’w chael ar y tudalennau hyn a dolenni i wefannau defnyddiol eraill hefyd. 
Wyddoch chi? 
  • Rydym yn trin bron  400 milltir o ffyrdd os yw’r rhagolygon yn dweud ei bod yn debygol o rewi neu fwrw eira.
  • Yn ystod gaeaf 2012/13 a ddefnyddiwyd ychydig dros 13,000 tunnell o halen; Yn ystod y cyfnod o eira trwm Mawrth / Ebrill 2013 delio Gwasanaethau Stryd gyda dros 18,000 o alwadau. 
  • Mae ein cerbydau graeanu yn cael eu defnyddio hefyd i daenu tywod ar y ffordd pan fyddwn yn derbyn adroddiadau am olew / tanwydd sydd wedi’i ollwng ar y ffordd.