Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus – Maes Parcio Canolfan Siopa Bwcle

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus – Maes Parcio Canolfan Siopa Bwcle

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus – Maes Parcio Canolfan Siopa Bwcle

Yn dilyn cwynion gan aelodau o’r cyhoedd, ac ymchwiliad ac ymgynghoriad dilynol a gynhaliwyd gan Gyngor Sir y Fflint, bydd Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus, dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona 2014, yn dod i rym ar 24 Tachwedd 2017 ar gyfer Maes Parcio Canolfan Siopa Bwcle a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o dair blynedd.

Bydd y gorchymyn yn gwahardd unigolion yn y maes parcio rhag gwneud y canlynol mewn ceir:

(a)    Refio injan (gan achosi niwsans)

(b)   Cyflymu sydyn a chyflymu ailadroddus (gan achosi niwsans)

(c)    Rasio

(d)   Chwarae cerddoriaeth mewn cerbyd modur (gan achosi niwsans cyhoeddus)

(e)   Canu corn (gan achosi niwsans cyhoeddus)

Bydd torri unrhyw un o’r amodau uchod yn arwain, ar gollfarn, at ddirwy hyd at lefel 3 o’r raddfa safonol neu at Rybudd Cosb Benodedig o hyd at £75.

Mae hysbysiad o’r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus a map o’r ardal dan gyfyngiadau wedi eu hamgáu isod. 

 

Hysbysiad - Maes Parcio Canolfan Siopa Bwcle (PDF)

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol