Hafan > Preswyl > Ffyrdd, Strydoedd a Theithio > Amserlenni bysiau

Amserlenni bysiau

We are currently updating this page in Welsh, please see the English page for all up to date timetables. Apologies for any inconvenience 

Amserlen Bws 2017

Tocyn Teithio Ieuenctid Llywodraeth Cymru

Mae cynllun sy'n cynnig y cyfle i arbed traean oddi ar bris o tocyn bws i oedolion ei lansio gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ar ddydd Mercher bobl ifanc 16-18 oed 110,000 Nghymru. O 1 af Medi 2015 o bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru yn gallu defnyddio eu cardiau i gael teithio am bris gostyngol ar y gwasanaeth bws lleol yng Nghymru. Gallwch wneud cais am eich cerdyn teithio drwy fynd ar-lein neu gysylltu â'r rhif isod. 

Gwneud cais ar-lein (ffenestr newydd) - Ffôn 0300 200 2233

Gwasanaethau Bws yn ystod gwyliau cyhoeddus: Ar wyliau cyhoeddus, mae’r rhan fwyaf o wasanaethau bws yn cadw at amserlen DYDD SUL. Nid yw bysus yn rhedeg fel arfer ar ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan na dydd Calan. Ar Noswyl Nadolig a Nos Galan, mae’r gwasanaethau bws yn gorffen yn gynt nag arfer, am tua 20:00.

Gynllunio eich taith (ffenestr newydd)

Defnyddiwch wefan Traveline Cymru i gynllunio'ch taith a lawrlwytho amserlenni.

Bydd yr amserlenni bysiau canlynol i gyd yn agor mewn ffenestr newydd ar ffurf dogfennau PDF a bydd maint y ffeil yn llai nai 100Kb

 Rhif GwasanaethLlwybrGweithredwyr

1 / X1 / 2

Ruthin/Rhuthun – Mold/Yr Wyddgrug - Chester/Caer

 Stagecoach

3 / 3A

Mold/Yr Wyddgrug - Buckley/Bwcle - Penyffordd - Broughton/Brychdyn - Bretton - Saltney - Chester/Caer

 Arriva

4 / 4S

Mold/Yr Wyddgrug - Buckley/Bwcle - Broughton/Brychdyn - Bretton - Chester/Caer

Arriva

X4

Mold/Yr Wyddgrug - Buckley/Bwcle - Hawarden/Penarlâg - Broughton/Brychdyn - Chester Business Park/Parc Busnes Caer - Chester/Caer

 Arriva

6 / 6A

Mold/Yr Wyddgrug – Pantymwyn

Townlynx

7X

Mancot – Hawarden/Penarlâg – Deeside College/Coleg Glannau Dyfrydwy

P&O

8

Sealand Manor – Queensferry / Y Fferi Isaf – Connah’s Quay/Cei Connah – Northop Hall Mold/Yr Wyddgrug

P & O Lloyd

X9

Mold/Yr Wyddgrug - Connah's Quay/Cei Connah - Maelor Hospital/Ysbyty Maelor- Wrexham/Wrecsam

Townlynx

9-X9-109

Mold/Yr Wyddgrug - Connah's Quay/Cei Connah - Chester/Caer (Countess Hospital) - Broughton/Brychdyn - Wrexham/Wrecsam

Stagecoach

10 / 10A

Chester/Caer – Sealand - Queensferry/Y Fferi Isaf – Shotton – Connah’s Quay/Cei Connah

 Arriva

11 / 11A

Chester - Queensferry – Holywell/Treffynnon – Prestatyn – Rhyl

 Arriva

11G / 11G / 11M / 11X

Rhyl – Prestatyn – Holywell/Treffynnon - Queensferry/Y Fferi Isaf - Chester/Caer

 Arriva

12

Chester/Caer – Broughton/Brychdyn – Mancot – Deeside Hospital/Ysbyty Glannau Dyfrdwy – Connah’s Quay/Cei Connah

 Arriva


14

Mold/Yr Wyddgrug – Caerwys - Bodfari – Denbigh/Dinbych

 Llew Jones

14A

Pen Y Maes – Holywell/Treffynnon – Carmel – Gorsedd – Babell - Caerwys

 P&O

14C

Holywell/Treffynnon – Lixwm – Mold/Yr Wyddgrug

 P&O

16

Chester/Caer – Saltney – Lache

 Stagecoach

18

Flint Cornist/Fflint Cornist – Holywell/Treffynnon –  Prestatyn – Rhyl

 P&O

19

Flint Cornist/Fflint Cornist – Bagillt - Holywell/Treffynnon – Whitford – Trelawynd - Prestatyn - Rhyl

 P&O

21 / 21A / 21B

Buckley/ Bwcle Station – Precinct Way – Southdown

 Hutchinson

22 / 22A

Holway – Pen-y-Maes / Brynford – Holway

 P & O Lloyd

23

Greenfield/Maesglas – Holywell/Treffynnon – Holywell Hospital/Ysbyty Treffynnon

 P&O

26 / 27

Mold/Yr Wyddgrug – Leeswood – Caergwrle – Wrexham/Wrecsam

 Arriva

28 / 28S / 28X8

Greenfield – Holywell – Flint – Mold – Buckley - Wrexham

Townlynx

40

Mold/Yr Wyddgrug – Nercwys – Treuddyn – Llanfynydd – Ffrith – Cymau – Abermorddu

Townlynx

D1

Connah's Quay/Cei Connah - Shotton - Queensferry/Y Fferi Isaf - Garden City - Deeside Ind Park / Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

P&O

D2

Connah's Quay/Cei Connah - Deeside Ind Park / Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

P&O

D3

Flint/Fflint - Deeside Ind Park / Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy

P&O

DB1

Blacon - Chester/Caer - Higher Kinnerton - Treuddyn/Leeswood - Mold/Yr Wyddgrug

Arriva

DB2

Ellesmere Port - Chester/Caer - Saltney Ferry

Arriva

SP1-SP2

Mold/Yr Wyddgrug - Buckley/Bwcle - Queensferry/Y Fferi Isaf - Deeside Industrial Park/Parc Diwydiannol GlannauDyfrdwy - Cheshire Oaks - Ellesmere Port

Stagecoach

CT3

Northop Hall - Connah's Quay/Cei Connah

R Williams

126

Holywell/Treffynnon – Pentre Halkyn – Rhosesmor – Mold/Yr Wyddgrug

 P&O

127

Mold/Yr Wyddgrug – Rhosesmor – Lixwm – Brynford – Pantasaph – Holway

 Townlynx

811

Leasowe/Arrowe Park – Deeside Ind Park / Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy – Broughton/Brychdyn

 Merseytravel JobLink

Borderlands Line Train Service

Bidston - Wrexham/Wrecsam

Arriva

Tocynnau a disgownts bysiau

Cerdyn teithio rhatach – gwnewch gais am docyn bws neu gerdyn rheilffordd (ar gyfer rhai dros 60 neu ddefnyddwyr anabl).

BwsAbout - teithio undydd diderfyn yr Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

DeeRover – teithio undydd diderfyn ledled ardal Glannau Dyfrdwy.

PlusBus – teithio undydd neu deithio tymor diderfyn yn Nhref Y Fflint.

Pàs Archwilio Cymru – teithio diderfyn ar holl wasanaethau trên prif reilffyrdd Cymru a llawer o lwybrau bws.

Eiddo coll

Os ydych yn meddwl eich bod wedi gadael eitem ar fws, cysylltwch â’r cwmni perthnasol. Os ceir hyd i’r eitem, eich cyfrifoldeb chi yw ei chasglu o’r depo perthnasol.

Safleoedd a chysgodfannau bws

Os oes gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â chysgodfan neu saflebws, neu os ydych am roi gwybod am fandaliaeth neu ddifrod, ffoniwch Gwasanaethau Stryd ar 01352 701234 gan roi gymaint o fanylion âphosib gan gynnwys lleoliad y safle bws dan sylw.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â’r Uned Trafnidiaeth Gyhoeddus ar 01352 704035 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am – 5pm)