Hafan > Preswyl > Gwasanaethu Cymdeithasol > Fostering > Person Cysylltiedig

Person Cysylltiedig

Os bydd rhieni plentyn yn ei chael yn anodd gofalu amdano neu ei gadw’n ddiogel, ac os yw’r gwasanaethau cymdeithasol yn bwriadu rhoi’r plentyn/plant yng ngofal gofalwr maeth, weithiau gall perthynas neu gyfaill gynnig gofalu am y plentyn. Gofal gan berthynas, neu "berson cysylltiedig" yw’r math hwn o faethu

 

Warcheidiaeth Arbennig

Os bydd plentyn yn destun Gorchymyn Preswyliaeth neu Warcheidiaeth Arbennig, ni chewch eich asesu fel gofalwr maeth ac ni chewch lwfans maethu. Mae’n bosibl, fodd bynnag, y cewch hawlio lwfans, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau ariannol.

Maethu preifat

Ydych chi’n gofalu am blentyn rhywun arall? 

  • A yw o dan 16 oed?
  • Ac nid ydych yn perthyn yn agos?
  • A fydd yn aros hefo chi am dros 28 diwrnod?

    Dywedwch wrthym, gallwn helpu. Ffon 01352 701000

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol