Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg

Cynllun Strategol Y Gymraeg mewn Addysg

Ym mis Ionawr 2013, pasiodd y Cynulliad Cenedlaethol y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), a oedd yn ei wneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol i baratoi Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) sy'n manylu ar sut bydd yr awdurdod lleol yn cyfrannu at gyflawni canlyniadau a thargedau  Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru.

Mae GSGA blaenorol yr awdurdod ar gyfer 2014-17 yn awr yn dod i ben, felly mae'n ofynnol i'r awdurdod baratoi CSGA newydd ar gyfer 2017-20. 

Mae'n ofynnol i ni gynnal ymgynghoriad ar gynnwys y CSGA ar gyfer 2017-20.  Bydd yr ymgynghori yn dechrau ar y 19eg o Rhagfyr 2016 ac yn dod i ben ar 12fed o Chwefror 2017.  

Ar ddiwedd yr ymgynghoriad, bydd y CSGA yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynhori. Cyflwynir y CSGA terfynol I Lywodraeth Cymru a gall, nail ai:-      

  • Cymeradwyo’r Cynllun           
  • Cymeradwyo'r Cynllun gyda diwygiadau, neu         
  • Gwrthod y Cynllun a pharatoi un arall

Mae dogfen Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg 2017-20 yn cael eu addasu ar hyn o bryd, ac fe fydd ar gael eto yn fuan.

Ffurflen Ymateg

Cynllun Strategol Y Gymraeg Mewn Addysg 2014-2017

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol