Hafan > Preswyl > Ysgolion > Cludiant Ysgol

Cludiant Ysgol

Polisi Cludiant

Mae’n ofynnol i’r AALl benderfynu a oes angen darparu cludiant i ddisgyblion oedran statudol i fynychu’r ysgol er mwyn sicrhau bod y disgybl dan sylw yn bresennol yn yr ysgol benodedig. Os bernir bod cludiant o’r fath yn angenrheidiol, rhaid darparu’r cludiant yn ddi-dâl.

Meini Prawf Cymhwysedd Trafnidiaeth

Cais am Gludiant Ysgol am Ddim

Cais ffurflen am Seddi Gostyngol

Cludiant Ysgol - Tywydd Drwg

Cludiant Ysgol - John Summers FAQ's

Ebost: school.transport@flintshire.gov.uk

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol