Hafan > Preswyl > Ysgolion > Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Gwyliau Ysgol a Dyddiau Hyfforddi

Dyddiau Hyfforddiant Athrawon

Llywodraeth Cymru - Dyddiadau tymhorau ysgol - Rheoliadau

Mae Gweinidogion Cymru wedi defnyddio Deddf Addysg (Cymru) 2014 i wneud newidiadau deddfwriaethol i’r modd y caiff dyddiadau tymhorau ysgol eu pennu er mwyn cysoni’r dyddiadau ar draws pob ysgol a gynhelir. Mae'r newidiadau hyn yn golygu bod Gweinidogion Cymru yn gallu rhoi cyfarwyddyd i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig ynghylch dyddiadau eu tymhorau os nad yw'r dyddiadau hynny wedi'u cysoni, neu os oes angen eu newid.

Dyddiadau Tymor wedi’u Cysoni a Chyfeiriad y Gweinidog

 

Dyddiadau hyfforddiant arferol 2017/18

Sylwch fod dyddiau hyfforddi athrawon yn cael eu cynnal o bryd i’w gilydd, mae dyddiadau’r dyddiau hyfforddi safonol isod. Ar y dyddiau hyn, bydd adeilad yr ysgol ar agor, ond ni fydd mynediad i ddisgyblion. Athrawon amser llawn yn gwaith 195 diwrnod mewn unrhyw flwyddyn a addysgu plant mewn ystafell ddosbarth am ddim mwy na 190 diwrnod. 5 diwrnod = diwrnodau hyfforddi staff Dynodedig.

Gall ysgolion newid y dyddiadau hyn. Holwch yr ysgol rhag ofn iddynt wneud hynny.Cau Ysgolion Uwchradd Sir y Fflint ar gyfer Diwrnodau Hyfforddi Staff – 2017 / 2018
Ysgol
 Ysgol Uwchradd Elfed 01/09/17  04/09/17  08/01/18  10/07/18  20/07/18 
 Ysgol Uwchradd Cei Connah 01/09/17 04/09/17 08/01/18  23/03/18 04/05/18
 Ysgol Uwchradd y Fflint 01/09/17 27/10/17 08/01/18    
 Ysgol Uwchradd Gatholig
 Sant Richard Gwyn
01/09/17 04/09/17 27/10/17 08/01/18  09/04/18
 Ysgol Maes Hyfryd 01/09/17 04/09/17 22/12/17  04/06/18  05/06/18
 Yshol Uwchradd Penarlâg 01/09/17  04/09/17  08/01/18  09/04/18  20/07/18
 Ysgol Treffynnon  01/09/17  04/09/17  27/10/17  08/01/18  23/03/18
 Ysgol Uwchradd Castell Alun  01/09/17  04/09/17  08/01/18  19/07/18  20/07/18
 Ysgol Alun, yr Wyddgrug  01/09/17  08/01/18  23/03/18  19/07/18  20/07/18
 Ysgol Maes Garmon  01/09/17  08/01/18  23/03/18  19/07/18  20/07/18
 Ysgol Uwchradd Argoed  01/09/17  04/09/17  08/01/18  10/07/18  20/07/18
 Ysgol Uwchradd Dewi Sant  01/09/17  04/09/17  22/12/17  25/05/18  25/06/18
 Unedau Cyfeirio Disgyblion 01/09/17 04/09/17 08/01/18 09/04/18 22/06/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Nid yw’r Awdurdod Lleol yn awgrymu diwrnodau hyfforddi wedi'u gosod bellach. Mae ysgolion yn eu gosod eu hunain.
 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2017 / 2018

Tymor yr Hydref 2017

-    1 Medi 2017 - 27 Hydref 2017
-    6 Tachwedd 2017 - 22 Rhagfyr 2017

Tymor y Gwanwyn 2018

-    8 Ionawr 2018 - 9 Chwefror 2018
-    19 Chwefror 2018 - 23 Mawrth 2018

Tymor yr Haf 2018

-    9 Ebrill 2018 - 25 Mai 2018
     Calan Mai: 7 Mai 2018
-    4 Mehefin 2018 - 20 Gorffennaf 2018 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2017 - 18 (pdf, 130Kb ffenestr newydd)

Dyddiadau Tymor Ysgol 2018 / 2019

Tymor yr Hydref 2018

- 3 Medi 2018 – 26 Hydref 2018
- 5 Tachwedd 2018 – 21 Rhagfyr 2018

Tymor y Gwanwyn 2019

- 7 Ionawr 2019 – 22 Chwefror 2019
- 4 Mawrth 2019 – 12 Ebrill 2019

Tymor yr Haf 2019

- 29 Ebrill 2019 – 24 Mai 2019
Calan Mai: 6 Mai 2019
- 3 Mehefin 2019 – 22 Gorffennaf 2019

Dyddiadau Tymor Ysgol 2019 / 2020

Tymor yr Hydref 2019

- 2 Medi 2019 – 25 Hydref 2019
- 4 Tachwedd 2019 – 20 Rhagfyr 2019

Tymor y Gwanwyn 2020

- 6 Ionawr 2020 – 14 Chwefror 2020
- 24 Chwefror 2020 – 3 Ebrill 2020

Tymor yr Haf 2020

- 20 Ebrill 2020 – 22 May 2020
Calan Mai: 4 Mai 2020
- 1 Mehefin 2020 – 20 Gorffennaf 2020