Hafan > Preswyl > Ysgolion > Gwybodaeth i'r Rhieni am Gau Ysgol mewn Argyfwng

Gwybodaeth i'r Rhieni am Gau Ysgol mewn Argyfwng

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi adolygu ei weithdrefn bresennol i hysbysu rhieni/gwarcheidwaid a disgyblion pan fo raid cau’r ysgol ar fyr rybudd oherwydd tywydd garw neu argyfyngau eraill, megis pibell nwy sy’n gollwng ac ati. Mae gweithdrefn newydd wedi’i datblygu i alluogi penaethiaid neu staff wrth gefn a enwebwyd i roi manylion ynglŷn â chau ysgol mewn argyfwng / yn ddirybudd yn syth ar wefan Sir y Fflint cyn gynted ag sy’n gyfleus dros y rhyngrwyd.

Cau Ysgolion

Ychwanegol: Hysbysiadau trwy e-bost i rieni/gwarcheidwaid/disgyblion 

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi sefydlu dull ychwanegol o gynorthwyo rhieni/gwarcheidwaid/disgyblion a hoffai gael gwybod am ysgolion sydd wedi cau trwy e-bost cyn gynted ag y cofnodi hynny ar wefan Cyngor Sir y Fflint. 

 

Sut i gofrestru

 

I dderbyn hysbysiadau trwy e-bost bydd angen i chi gofrestru’ch manylion a nodi pa ysgolion yr hoffech gael eich hysbysu o:- 

Cau Ysgolion Cofrestru

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol