Hafan > Preswyl > Swyddi a Gyrfaoedd > Flintshire Trainees 2017

Gweithwyr dan Hyfforddiant 2017

Yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i gynorthwyo pobl i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i gael gwaith, byddwn yn recriwtio nifer o weithwyr dan hyfforddiant i ddechrau yn hydref 2017

Gweithwyr dan Hyfforddiant Lefel 2 & 3

Gweithwyr dan Hyfforddiant Lefel 2 & 3

Sut i wneud cais

Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw penderfynu pa gymhwyster sydd orau i chi

What Are Trainees?

Fel Gweithiwr dan Hyfforddiant i Sir y Fflint byddwch yn dysgu wrth weithio, gan wella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn ogystal ag ennill cymwysterau a derbyn cyflog ar yr un pryd