Hafan > Preswyl > Cyfleoedd Ariannu > Cronfa Deddf Eglwys Cymru

Cronfa Deddf Eglwys Cymru

**Nid oes mwy o gyllid ar gael dan Ddeddf Cronfa’r Degwm ar gyfer 2017-2018. Bydd ceisiadau newydd yn cael eu derbyn ym mis Ebrill 2018**

Cronfa Ymddiriedolaeth Elusennol yw Cronfa Deddf Eglwys Cymru a chaiff ei gweinyddu gan Gyngor Sir y Fflint. Mae grantiau ar gael ar gyfer y canlynol: 

  • Adfer eglwysi a chapeli
  • Hybu’r celfyddydau
  • Gweithgareddau cymdeithasol a gweithgareddau hamdden
  • Cyflawniadau pobl ifanc yn y byd chwaraeon a’r byd addysg
  • Cyrff elusennol

Dyma’r uchafswm sydd ar gael: 

  • Adfer eglwysi a chapeli - £500
  • Cyflawniadau pobl ifanc yn y byd chwaraeon a’r byd addysg – £200
  • Cyrff elusennol - £100 - £300
Does dim dyddiad dechrau/cau penodol mewn perthynas â’r grantiau. Byddwn yn ystyried ceisiadau drwy gydol y flwyddyn gan ddyrannu grantiau’n ôl faint o arian sydd ar gael. Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Nodiadou Cyfarwyddyd

Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Ffurflen Cyffredin

Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Maes Chwaraeon Ffurflen

Am arweiniad ynghylch sut i ymgeisio a / neu ffurflen gais, cysylltwch 01352 702131.

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol