Hafan > Preswyl > Cyfleoedd Ariannu > Grant Cist Gymunedol

Grant Cist Gymunedol

CYNGOR SIR Y FFLINT – GRANT CIST GYMUNEDOL

Gweinyddir Cynllun Grant Cist Gymunedol Sir y Fflint gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint ar ran Cyngor Sir y Fflint.

Sefydlwyd y Cynllun Cist Gymunedol i gefnogi gweithgaredd gwirfoddol a chymunedol yn Sir y Fflint.  Gall unrhyw sefydliad cymunedol / gwirfoddol di-elw sy’n gweithredu neu’n gwasanaethu rhan o Sir y Fflint neu'r Sir gyfan, ac sy'n annibynnol ar gyrff statudol neu gyhoeddus, wneud cais. Mae’n bosibl cyflwyno ceisiadau am hyd at £1,000, fodd bynnag ystyrir ceisiadau am fwy na £1,000 hefyd. Ni fydd unrhyw gais am grant a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Nod y grant yw cefnogi mentrau un tro megis:

  • Prosiectau cyfalaf bach er enghraifft, atgyweirio adeiladau a diweddaru nodweddion a gosodiadau mewnol.
  • Digwyddiadau Cymunedol
  • Offer ond nid nwyddau traul*
  • Astudiaethau Dichonolrwydd
  • Cyhoeddusrwydd / marchnata 
  • Hyfforddiant a digwyddiadau / cyrsiau ymwybyddiaeth

*Mae’n rhaid i unrhyw eiddo a brynwyd gyda’r grant barhau'n eiddo i'r grŵp a rhaid iddynt fod ar gael ar gyfer mwy nag un aelod.

Sylwch fod y ffurflen gais a'r nodiadau cyfarwyddyd wedi cael eu diweddaru'n ddiweddar.

Cist Cymunedol Nodiadau Canllaw (Diwygiwyd Mai 2015)

Cist Cymunedol Ffurflen Gais (Diwygiwyd Mai 2015)

Am arweiniad ynghylch sut i ymgeisio a / neu ffurflen gais, cysylltwch June Brady, wyddog Cyngor ar Gyllido yng Nghyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint: 01352 744004.  Fel arall gallwch e-bostio June: June.brady@flvc.org.uk

CYLLID A DDYFARNWYD - 2014/15

Mae’r ymgeiswyr llwyddiannus hyd yma wedi’u rhestru isod:

Rownd 1 (Ar agor dydd Gwener 11 Ebrill 2014 – Ar gau dydd Gwener 30 Mai 2014)

SEFYDLIADGRANT ADDYFARNWYD (£)
Nannerch Playgroup (under 5’s) £723.45
Hawkesbury Community Centre £778.54
Hope Hawkes Cricket Club £440.00
Quay Waterman’s Association £747.00
Broughton Pre-School Playgroup & Toddlers £635.85
Communicating with Confidence £1,000.00
Holywell Autumn Club £679.86
Bagillt Open Door £400.00
Menter Iaith - Blas as Bopeth  £710.00
Tots to Teens Toddlers £1,000.00
Friends of Flintshire Children’s Centre £686.40
Merched y Wawr, Holywell £262.50
St Denial’s Church Hall £630.00
Transition Holywell & District £239.00
Hawarden Photographic Society £725.00
Flintshire & Wrexham Adoption Support Group £562.50
Mold & District Choral Society £250.00
Kinnerton Under 5’s £700.00
Cylch Meithrin Terrig £210.00

Rownd 2 (Ar agor dydd Gwener 30 Ionawr 2015 – Ar gau dydd Gwener 27 Chwefror 2015)

SEFYDLIADGRANT ADDYFARNWYD (£)
Cylch y Foel £246.00
Aston Park Rangers Junior FC £765.00
Holywell Art Club £266.00
Carmel Village Hall £750.00
St John the Baptist Choir £350.00
Holywell & District Society £563.00
Edith Bankes Memorial Hall £958.00
Bagillt Heritage Society £1,000.00
InterAct Wales £479.00
1st Penyffordd Guides £993.00
Ysgol Foel PTA £1,000.00
NEWSAR £805.00
Llys Jasmine Community Activities £511.00
1st Penyffordd Scouts £518.00
Ffynongroyw Mining Heritage £1,000.00
Plas Derw Trust £980.00

CYLLID A DDYFARNWYD - 2014/15

Mae’r ymgeiswyr llwyddiannus hyd yma wedi’u rhestru isod:

Rownd 1 

FYDLIADGRANT ADDYFARNWYD (£)
Flintshire Disability Forum £1,000.00
Flintshire & Wrexham Online Watch Link Association £1,000.00
Homestart Flintshire £561.00
Halkyn Sports Association Lunch Club £912.00
Rainbow Biz £850.00
Cilcain Village Hall £981.00

Rownd 2 

Caiff hwn ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Panel

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol