Hafan > Preswyl > Digwyddiadau > Cymdeithas Planhigion Gwydn, Cangen Clwyd sgwrs - Ebrill

Cymdeithas Planhigion Gwydn, Cangen Clwyd sgwrs - Ebrill

Date(s)
16/04/2019
Cyswllt

CHRISTINE PRICE-MORRIS

01352781458

cpricemorris@aol.com

Disgrifiad
The History and Development of Ness Gardens, Tim Baxter, 19 Avril, amser 19.30. Canolfan Gymunedol Treffynnon (ger y Hamdden a'r Llyfrgell), Ffordd y Gogledd, Treffynnon CH8 7TQ www.hardy-plant.org.uk/clwyd Mae'r cyfarfodydd fel arfer yn cynnwys sgwrs gan siaradwr gwadd deallus, arwerthiant planhigion, raffl a lluniaeth. Bydd digon o gyfle i gael sgwrsio â arbennigwyr planhigion gwydn, cael ymgynghori, a meithrin cyfeillion newydd. Croeso i bawb! Mynediad yn £3 i ymwelwyr. 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol