Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Cofnodion ac Archifau > Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Ewch i'n tudalen Facebook

DIGWYDDIAD RHAD AC AM DDIM! ‘Dathlu Merched Sir y Fflint, Ddoe a Heddiw’, Dydd Sadwrn 15 Medi 2018, 12.30pm i 4.30pm

 

Archifdy Sir y Fflint, Yr Hen Reithordy, Penarlâg, CH5 3NR

 

-  CYFARFOD aelodau o grwpiau cymunedol merched lleol.

 

-  GWELD ein harddangosfa ar Ferched Sir y Fflint, Ddoe a Heddiw.

 

-  MWYNHAU te a chacennau blasus yn amgylchedd ymlaciedig Hen Reithordy’r 18fed Ganrif, Penarlâg.

 

- 12.45pm Gwrando ar Gôr Mountain Harmony Ladies’ Barbershop.

 

- 1.15pm Trafodaeth ddiddorol ar Ferched Ysbyty Meddwl Gogledd Cymru.

- 2.00pm ‘Cyfarfod Swffragét’ – bydd actor wedi gwisgo fyny yn ail-greu Swffragét ac yn cymysgu â'r gynulleidfa.

 

- 3.15pm Trafodaeth ddifyr ‘mewn cymeriad’ am Emmeline Pankhurst

 

MAE'N RHAID ARCHEBU EICH LLE -  ffoniwch 01244 532364 neu e-bostio: archives@flintshire.gov.uk i sicrhau eich lle.

 

AR WERTH

Cyfle i brynu copïau o 4 map gwreiddiol wedi’u sganio sy’n rhan o gasgliad mapiau’r Archifdy, ar werth yn unigol neu fel casgliad.  Mae’r casgliad yn cynnwys 2 fap o ogledd Cymru sy’n dyddio’n ôl i 1704 ac 1776 a 2 fap o Sir y Fflint sy’n dyddio i 1607 ac 1797 (Cyfeirnodau AN4887 a PM/5/3).  Cyflwynir y mapiau ar gerdyn gwyn A4 heb eu fframio a byddent yn gwneud anrhegion gwych.  Gallwch eu gweld ar ein tudalen flickr.  Mae mapiau unigol yn costio £6 neu gallwch brynu’r casgliad o 4 am £20 (gan arbed £4).  Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu unrhyw un o’r mapiau neu bob un, cysylltwch â’r Archifdy naill ai drwy alw i mewn os ydych yn byw yn lleol neu eu harchebu dros y ffôn – byddwn yn codi ffi fechan am eu postio atoch. 

Yr Archifdy, Lôn y Rheithordy, Penarlâg, Sir y Fflint, CH5 3NR.  Ffon: 01244 532364

Ar y dudalen hon cewch y newyddion diweddaraf a manylion am ddigwyddiadau fydd yn cymryd lle yn ystod yr wythnosau i ddod. Bydd y dudalen yn cael ei diweddaru’n rheolaidd, felly cadwch lygad arni i weld os oes unrhyw beth wedi’i ychwanegu.

Apêl Rhyfel Byd Cyntaf

Bydd 2014 yn gweld canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Yn Archifdy Sir y Fflint, rydym yn gobeithio creu 'Archif Rhyfel Byd Cyntaf’ o gofnodion yn ymwneud â phrofiadau pobl Sir y Fflint yn ystod y rhyfel. Rydym am ddogfennu sut oedd bywyd i bobl a fu'n byw drwy'r rhyfel, ar y ffrynt gartref ac yn gwasanaethu dramor, er mwyn gwneud yn siŵr na fydd cenedlaethau'r dyfodol yn eu hanghofio. 

Rydym yn gwneud apêl felly am lythyrau, dyddiaduron, ffotograffau, papurau personol a busnes, ac unrhyw gofnodion eraill sy'n ymwneud â phobl a lleoedd Sir y Fflint yn ystod y cyfnod 1914-1918.
Os oes gennych unrhyw gofnodion yr hoffech eu cyfrannu, adnau (ar fenthyg) neu dim ond eu benthyg er mwyn i ni allu eu sganio a'u dychwelyd i chi, yna anfonwch ebost atom archives@flintshire.gov.uk neu ffoniwch yr Archifdy: 01244 532364 er mwyn trefnu apwyntiad.
D.S. Mae angen gwneud apwyntiad i sicrhau bod aelod o staff ar gael i fynd drwy'r gweithdrefnau angenrheidiol gyda chi.

 


Printiau o Sir y Fflint ar Werth 

 

Mae Archifdy Sir y Fflint bellach yn cynnig amryw o gopïau o safon uchel o’n casgliadau eang o brintiau gwreiddiol. Gellir gweld lluniau o’r holl brintiau sydd ar werth ar-lein ar ein tudalen Flickr, sef  www.flickr.com/photos/81944984@N02 Gallwn bostio’r printiau atoch mewn tiwb neu wedi’u pecynnu’n wastad a’u mowntio’n barod i’w fframio.  Mae’r prisiau’n amrywio o £20 am brint maint A3 wedi’i fowntio, i £10 am brint maint A4 wedi’i fowntio a £5 am brint maint A5.  Byddai’r lluniau hyn yn gwneud anrhegion gwerth chweil neu ategolion deniadol i unrhyw gartref.


Crynodeb o Hanes yr Hen Rheithordy 

Er nad ydym yn honni bod yr hanes yn gwbl gynhwysfawr, mae’n rhoi rhyw syniad i chi o’r bobl a fu’n byw yn y Rheithordy ers y ddeunawfed ganrif a’r modd y cafodd yr adeilad ei ddefnyddio dros y blynyddoedd. Mae hefyd yn tynnu sylw at rai o’r cofnodion gwreiddiol a gaiff eu cadw yn yr Archifdy ac sy’n cyfeirio at yr adeilad a’r rhai a fu’n byw ynddo, ac a allai fod o ddiddordeb i’r rhai sydd am ymchwilio ymhellach i’w hanes. 

Rhan 1 (Y 18fed Ganrif) (PDF.doc 3MB ffenestr newydd)

Rhan 2 (Y 19eg Ganrif) (PDF.doc 3MB ffenestr newydd)

Rhan 3 (Y 20fed Ganrif) (PDF.doc 3MB ffenestr newydd)

Rhan 4 (Y 21ain Ganrif) (PDF.doc 1.95MB ffenestr newydd)


Adroddiad Blynyddol, Archifdy Sir y Fflint 

Adroddiad Blynddol, 2016-17, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 6.61MB ffenestr newydd)

Argraffiadau Blaenorol O'r Adroddiad Blynyddol: 
Adroddiad Blynddol, 2015-16, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 1.78MB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynddol, 2014-15, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 3.28KB ffenestry newydd)

Adroddiad Blynddol, 2013-14, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 3.76KB ffenestry newydd)

Adroddiad Blynyddol, 2012-2013, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 1.4MB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynyddol, 2011-2012, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 3.75KB ffenestr newydd)

Adroddiad Blynyddol, 2010-2011, Archifdy Sir y Fflint (PDF.doc 6MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Newyddlen Archifdy Sir y Fflint

Mae argraffiad diweddaraf Yr Awrwydr, Newyddlen Archifdy Sir y Fflint ar gael erbyn hyn ar fformat PDF. Gallwch gael copi printiedig hefyd yn ein hystafell ymchwil.

Yr Awrwydr, Hydref 2018 (PDF.doc 2.89MB ffenestr newydd)

Argraffiadau blaenorol o'r newyddlen Yr Awrwydr:

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2017 (PDF.doc 2.32MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2016 (PDF.doc 2.97MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2016 (PDF.doc 391KB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2015 (PDF.doc 3.05MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2015 (PDF.doc 4.95MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2014 (PDF.doc 605KB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2014 (PDF.doc 693KB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Hydref 2013 (PDF.doc 5.01MB ffenestr newydd)

Yr Awrwydr, Gwanwyn 2013 (PDF.doc 350KB ffenestr newydd)
Yr Awrwydr, Hydref 2012 (PDF.doc 152KB ffenestr newydd)

 

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol