Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Llyfrgelloedd > Llyfrgelloedd: Eich llyfrgell leol

Llyfrgelloedd: Eich llyfrgell leol

Oriau agor a gwybodaeth bellach

Mae Llyfrgell Treffynnon wedi agor o fewn Canolfan Hamdden Treffynnon.  Y cyfeiriad newydd yw: 
Fron Park Road, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 7UZ

Yr oriau agor newydd yw: 
Dydd Llun 9.30-7.00
Dydd Mawrth 9.30-7.00
Dydd Mercher 9.30-5.00
Dydd Iau 9.30-5.00
Dydd Gwener 9.30-5.00
Dydd Sadwrn 9.30-12.30

Y rhif ffôn newydd yw 01352 703850 

I sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth, gan gynnal cymaint o lyfrgelloedd a phosib, mae partneriaethau agos gyda chymunedau lleol yn cael eu datblygu gan gynnwys cyfleoedd i wirfoddolwyr cymunedol :-

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Wirfoddolwr Digidol

Rhestrir pob un o lyfrgelloedd y Cyngor Sir isod.  Crëwyd dolen ar gyfer pob llyfrgell, wrth i chi ei dewis, bydd yn agor dogfen pdf yn cynnwys oriau agor, cyfeiriad post a disgrifiad o'r gwasanaethau a gynigir.  Os ydych am wybod ble mae unrhyw lyfrgell, dewiswch y ddolen cod post a ddangosir wrth enw'r llyfrgell ac agorir map yn dangos y lleoliad.

LlyfrgellCod Post

Llyfrgell Brychdyn

CH4 0QQ
Llyfrgell Bwcle CH7 2EF
Llyfrgell Cei Connah CH5 4HA
Llyfrgell Glannau Dyfrdwy CH5 1SA
Llyfrgell y Fflint CH6 5AP
Llyfrgell Treffynnon CH8 7UZ
Llyfrgell Deithiol  
Llyfrgell yr Wyddgrug CH7 1AP
   

Yn ogystal â llyfrau ffeithiol a ffuglen i bob oedran a mynediad at ystod o lyfrau sain a DVDau, mae llyfrgelloedd Sir y Fflint yn darparu :

  • Mynediad am ddim at gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd.
  • Gwybodaeth gymunedol
  • Help ag ymholiadau cyfeiriol a hanes lleol
  • Llyfrau print bras
  • Gwasanaeth archebu tocynnau ar gyfer theatrau lleol
  • Mae nifer o’r llyfrgelloedd mwyaf yn cynnal digwyddiadau diwylliannol, megis ymweliadau gan awduron.

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael mewn rhai llyfrgelloedd :

Sir y Fflint yn CysylltuBwcle, Cei Connah, Yr Wyddgrug

Sganwyr dogfennau : Pob llyfrgell 
Ffacs : Bwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug
Oriel ac Arddangosfeydd : Bwcle a Y Fflint 
Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi : Y Fflint 
Darllenwyr microffilm a microfiche : Canolfan @tebion yr Wyddgrug
Amgueddfa neu Ystafell Dreftadaeth : Bwcle, Cei Connah a’r Wyddgrug
Llungopïwr : Bwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a'r Wyddgrug (Mae llungopiwyr lliw ar gael ym Mwcle a’r Wyddgrug)
Ystafell hyfforddi gyda chyfrifiaduron : Y Fflint a'r Wyddgrug
"Wi-Fi" : Brychdyn, Bwcle, Cei Connah, Treffynnon, Y Fflint a'r Wyddgrug  Wi-Fi telerau ac amodau defnyddio

Cynhelir y gweithgareddau canlynol yn rheolaidd mewn rhai llyfrgelloedd :

Sesiynau Amser Rhigwm i Blant : Bwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug
Gweithgareddau stori a chrefftau i blant yn ystod gwyliau’r haf : Y prif lyfrgelloedd
Cyfarfodydd grwpiau darllen : Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug

Cadw golwg ar eich benthyciadau:

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint yn anfon llythyr i atgoffa pan fo eitemau wedi eu cadw dros amser gan oedolion na phlant.  I arbed talu dirwyon gallwch adnewyddu eitemau arlein, neu dros y ffôn neu trwy lythyr.  Nid ydym yn codi dirwyon ar eitemau sydd yn cael eu benthyg ar gerdyn plentyn.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)