Hafan>
Hafan > Hamdden a Thwristiaeth > Gwasanaethau Hamdden > Cynllun Gwella Safleoedd Chwarae

Cynllun Gwella Safleoedd Chwarae

https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getInfo&api_key=75cbb8b286a4ac215580520ea1ca75b2&photoset_id=72157637300201913

https://api.flickr.com/services/rest/?method=flickr.photosets.getPhotos&api_key=75cbb8b286a4ac215580520ea1ca75b2&photoset_id=72157637300201913

Mae safleoedd chwarae plant yn elfen bwysig o ddatblygiad plentyn ac ansawdd bywyd yn y gymuned. Mae Cyngor Sir y Fflint yn rheoli nifer fawr o safleoedd chwarae ac mae angen eu cynnal a’u cadw’n barhaus a’u hailwampio o bryd i’w gilydd i ychwanegu at eu gwerth.

Ers 2010/11, mae’r Cyngor Sir wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau Tref a Chymuned i wella safleoedd chwarae plant drwy gynllun gwella sy’n seiliedig ar arian cyfatebol. Yn ystod tair blynedd gyntaf y cynllun, mae Cyngor Sir y Fflint wedi buddsoddi £275,000 – sy’n rhoi cyfanswm o £550,000 gyda’r arian cyfatebol – mewn 46 o gynlluniau gwella a ddewiswyd yn lleol.

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi neilltuo £140,000 ar gyfer 2013/14, - a fydd yn rhoi cyfanswm o £280,000 gyda’r arian cyfatebol – i’w wario ar 19 o gynlluniau gwella.

Mae’r safleodd chwarae a ganlyn wedi’u hailwampio rhwng 2010/11 a 2012/13:

 


Safle ChwaraeCyngor Tref/Cymuned
Bradshaw Avenue Saltney
Brooks Avenue Brychdyn
Pentref Brynffordd Brynffordd
Cilcain Cilcain
Clwyd Avenue Treffynnon
Dobshill Penyffordd
Ffordd Siarl, Hen Gae'r Ysgol Coed-llai
Hen Gae'r Ysgol Higher Kinnerton
Gas Lane Yr Wyddgrug
Caeau Chwarae Gladstone Penarlag
Groesffordd Treffynnon
Gwespyr Llanasa
Maes Pennant Mostyn
Melwood Close Penyffordd
Mount Pleasant Bwcle
Pentref Nannerch Nannerch
Nercwys Nercwys
New Brighton Argoed
Ocean View Chwitffordd
Pentre Helygain Helygain
Parc Phoenix Coed-llai
Stryd Phoenix Queensferry
Pontybotgin Llanfynydd
Princess Avenue Bwclee
Cae Hamdden Gwernymynydd
Sealand Manor Sealand
Swanfields Mostyn
The Glebe Whitford
The Willows Hope
Trelogan Llanasa
Treuddyn Treuddyn
Various Minor Works Yr Wyddgrug
Victoria Road Bagillt
Wat's Dyke Argoed
Wyndham Drive Llanfynydd
Ysceifiog Ysceifiog